Voor wie is het DIA-Stipendium?

De universiteit in Göttingen. Foto: Bianca Schrijver (DIA-Stipendiaat)


Doelgroep

Het DIA-Stipendium is bedoeld voor gemotiveerde studenten (HBO of WO) die voor een uitwisseling tijdens hun studie of voor een hele master naar Duitsland gaan en voor (toekomstige) onderzoekers die voor hun onderzoek een periode in Duitsland verblijven. Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) is op zoek naar studenten en onderzoekers die zich voor hechtere banden tussen Nederland en Duitsland willen inzetten. Daarnaast is engagement voor internationale wetenschappelijke en maatschappelijke thema's belangrijk. Deze kandidaten kunnen hun keuze voor Duitsland goed motiveren en de meerwaarde van een verblijf in Duitsland voor hun (academische) loopbaan en persoonlijke ontwikkeling aantonen. Na terugkomst hebben ze de gelegenheid lid te worden van het alumni-netwerk van het DIA-Stipendium en hun ervaringen te delen via het studentenambassadeursprogramma van de Duitslanddesk en kunnen zij ‘buddy’ worden van studenten met Duitlandplannen. Ben jij zo iemand? Vraag dan een DIA-Stipendium aan! 

Doelstelling

Met het DIA-Stipendium wil het DIA stimuleren dat meer Nederlandse studenten en jonge onderzoekers hun weg naar het grootste wetenschapsland van Europa weten te vinden: Duitsland. Het DIA beoogt met het DIA-Stipendium de academische uitwisseling met Duitsland te vergroten en Nederlandse studenten en promovendi de kans te geven ervaring op te doen in het Duitse academische landschap. Het DIA draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van een Europese onderwijs- en onderzoeksruimte. Onze alumni vormen een transnationaal netwerk dat de banden tussen Nederland en Duitsland helpen te verstevigen. Het DIA-Stipendium-programma wordt financieel mogelijk gemaakt door de Duitse DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) en het Nederlandse ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). 

Twee verschillende DIA-Stipendia

1. DIA-Stipendium voor studenten (HBO/WO): voor studenten bestaat de mogelijkheid een DIA-Stipendium aan te vragen voor een studieverblijf of een onderzoeksstage in het kader van afsluiting van de studie van minimaal 4 aaneengesloten maanden in Duitsland (het totale verblijf kan langer duren). Een beurs heeft een hoogte van 1.950 tot 2.250 euro en wordt aangevuld met een eenmalige onkostenvergoeding van 100 euro. De studie of het onderzoek in Duitsland dient fulltime te zijn en je dient ingeschreven te staan aan een Nederlandse onderwijsinstelling, behalve als het gaat om een complete masteropleiding in Duitsland. Je moet dan wel je bachelor in Nederland hebben gedaan. Download hier de precieze voorwaarden van het DIA-Stipendium voor studenten voor het zomersemester 2018 (de nieuwe voorwaarden voor het wintersemester 2018/2019 vind je ca. 6 weken voor de deadline hier)

2. DIA-Stipendium voor (aanstaande) promovendi: voor promovendi die aan een Nederlandse instelling promoveren bestaat de mogelijkheid om een stipendium aan te vragen voor een onderzoeksverblijf in Duitsland van 3 aaneengesloten maanden (het totale verblijf kan langer duren). Een beurs heeft een hoogte van 1.800 tot 2.000 euro en wordt aangevuld met een eenmalige onkostenvergoeding van 100 euro. Voor afgestudeerden bestaat bovendien de gelegenheid om een DIA-Stipendium aan te vragen voor een verblijf in Duitsland om te werken aan een promotievoorstel. Het betreft hier een standaardduur van drie aaneengesloten maanden. Deze beurs heeft eveneens een hoogte van 1.800 tot 2.000 euro en wordt aangevuld met een eenmalige onkostenvergoeding van 100 euro. Download hier de precieze voorwaarden van het DIA-Stipendium voor (aanstaande) promovendi voor het zomersemester 2018. (de nieuwe voorwaarden voor het wintersemester 2018/2019 vind je ca. 6 weken voor de deadline hier)

De deadlines voor allebei deze stipendia zijn op 1 juli (voor het wintersemester) en 1 december (voor het zomersemester). Bekijk vóórdat je een aanvraag indient eerst zorgvuldig de checklist met alle details over de samenstelling van het aanvraagdossier.

Voor wie is het DIA-Stipendium niet bedoeld?

Je kunt geen aanvraag doen voor het DIA-Stipendium in het geval van:

Na afloop van het verblijf in Duitsland

Bij toekenning van het DIA-Stipendium ben je automatisch geselecteerd voor het DIA- Graduiertenkolleg. Je krijgt na terugkomst de mogelijkheid deel te nemen aan de bijeenkomsten van het Graduiertenkolleg. Tijdens deze “Kollegs” gaan inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland in discussie over actuele onderwerpen over het moderne Duitsland. Zo krijg je in dit kader de gelegenheid jouw in Duitsland opgedane kennis te delen. De organisatie van het Graduiertenkolleg is altijd op zoek naar inspirerende initiatieven en sprekers: eigen input van de deelnemers is zeer gewenst.

Als stipendiaat krijg je na afloop van de studieperiode bovendien de kans jouw ervaringen te delen in het kader van het studentenambassadeursprogramma, via jouw ervaringsbericht op deze website en door ‘buddy’ te worden van studenten met Duitlandplannen. Lees meer over onze studentenambassadeurs. Daarnaast worden stipendiaten regelmatig uitgenodigd voor netwerk- en alumnibijeenkomsten. 

Taalcursus

Sinds 2015 biedt de Duitslanddesk, in samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam, twee keer per jaar een voordelige taalcursus aan voor aanvragers van het DIA-Stipendium. De volgende taalcursus vindt plaats van 19 t/m 23 februari 2018. Bij jouw aanvraag voor het DIA-Stipendium kun je aangeven of je deel wilt nemen aan deze cursus. Lees hier meer over de taalcursus voor aanvragers van het DIA-Stipendium.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Klik hier voor alles over het indienen van een aanvraag voor het DIA-Stipendium.

Vragen

Voor vragen over het DIA-Stipendium kun je per e-mail contact opnemen: dia-stipendium@uva.nl


top