Voor wie is het DIA-Stipendium?

© Universität des Saarlandes

Doelgroep

Het DIA-Stipendium is een beurs van 2.000 tot 2.112 euro, bedoeld voor:

 • studenten (HBO of WO) die voor een studieverblijf of onderzoek tijdens hun Nederlandse studie minstens vier maanden naar Duitsland gaan
 • studenten die na hun bachelor in Nederland voor een hele master naar Duitsland gaan
 • (toekomstige) onderzoekers die voor hun onderzoek een periode in Duitsland verblijven

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) is op zoek naar studenten en onderzoekers met bijzondere interesse voor Duitsland die zich voor hechtere banden tussen Nederland en Duitsland willen inzetten. Daarnaast is engagement voor internationale wetenschappelijke en maatschappelijke thema's belangrijk. Deze kandidaten kunnen hun keuze voor Duitsland goed motiveren en de meerwaarde van een verblijf in Duitsland voor hun (academische) loopbaan en persoonlijke ontwikkeling aantonen.

Ben jij zo iemand? Vraag dan een DIA-Stipendium aan! Na terugkomst hebben stipendiaten de gelegenheid lid te worden van het Duitsland Alumni Netwerk van de Duitslanddesk. Voor deze leden worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, waarbij alumni in contact komen met elkaar en het Nederlands-Duitse netwerk van het DIA. Daarnaast kunnen alumni hun ervaringen delen via het studentenambassadeursprogramma van de Duitslanddesk.

Doelstelling van het DIA-Stipendium

Met het DIA-Stipendium wil het DIA stimuleren dat meer studenten en jonge onderzoekers uit Nederland hun weg naar het grootste wetenschapsland van Europa weten te vinden: Duitsland. Het DIA beoogt met het DIA-Stipendium de academische uitwisseling met Duitsland te vergroten en studenten en promovendi uit Nederland de kans te geven ervaring op te doen in het Duitse academische landschap. Het DIA draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van een Europese onderwijs- en onderzoeksruimte. Onze alumni vormen een transnationaal netwerk dat de banden tussen Nederland en Duitsland helpt te verstevigen. Het DIA-Stipendium-programma wordt financieel mogelijk gemaakt door de Duitse DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) en het Nederlandse ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). 

Toelichting verschillende DIA-Stipendia

Beurs voor studenten (HBO/WO) van alle studierichtingen

 • Studenten van Nederlandse WO- en HBO-instellingenkunnen een DIA-Stipendium aanvragen voor:
  • Een studieverblijf of onderzoek als onderdeel van een studie in Nederland. Je moet dan ingeschreven blijven staan aan de Nederlandse hogeronderwijsinstelling.
  • Een deel van hun volledige master in Duitsland na het afronden van een bachelor in Nederland.
 • De studiebeurs heeft een hoogte van 2.112 euro en wordt aangevuld met een onkostenvergoeding van 200 euro.
 • Het verblijf moet bestaan uit minimaal vier aaneengesloten maanden in Duitsland (het totale verblijf kan langer duren).
 • De stipendiaat dient tijdens de gehele periode waarvoor hij/zij het DIA-Stipendium ontvangt in Duitsland woonachtig te zijn.
 • De studie of het onderzoek in Duitsland dient fulltime te zijn.

Download hier de voorwaarden van het DIA-Stipendium voor studenten voor het wintersemester 2021 (pdf). De nieuwe voorwaarden voor het zomersemester 2022 worden ca. zes weken voor de deadline (1 december 2021) op deze pagina gepubliceerd. 

Beurs voor (aanstaande) promovendi

 • Deze onderzoeksbeurs kan worden aangevraagd door:
  • Promovendi die aan een Nederlandse instelling promoveren en minstens drie aaneengesloten maanden in Duitsland onderzoek gaan doen (het totale verblijf kan langer duren).
  • Afgestudeerden die tijdens een verblijf in Duitsland gaan werken aan een promotievoorstel. Het betreft hier een standaardduur van drie aaneengesloten maanden.
 • Deze beurs heeft een hoogte van 2.000 euro en wordt aangevuld met een onkostenvergoeding van 200 euro.
 • De stipendiaat dient tijdens de gehele periode van onderzoeksverblijf waarvoor hij/zij het DIA-Stipendium ontvangt in Duitsland woonachtig te zijn.

Download hier de voorwaarden van het DIA-Stipendium voor (aanstaande) promovendi voor het wintersemester 2021 (pdf). De nieuwe voorwaarden voor het zomersemester 2022 worden ca. zes weken voor de deadline (1 december 2021) op deze pagina gepubliceerd. 

Checklists

Bekijk vóórdat je een aanvraag indient naast de voorwaarden ook altijd eerst zorgvuldig de checklists met alle details over de samenstelling van het aanvraagdossier.

Deadlines

De eerstvolgende deadline voor het DIA-Stipendium is op 1 december 2021 voor studie- of onderzoeksverblijf in Duitsland in het zomersemester 2022. Je kunt een aanvraag doen voor deze ronde indien je verblijf in Duitsland start in de periode tussen januari en juli 2021. De deadline voor het wintersemester 2021/2022 was op 1 juli 2021. Het is niet meer mogelijk voor die ronde een aanvraag te doen. Toekenningen worden binnen uiterlijk drie maanden na de deadline van indiening bekend gemaakt.

Voor wie is het DIA-Stipendium niet bedoeld?

Je kunt geen aanvraag doen voor het DIA-Stipendium in het geval van:

 • Een hele bacheloropleiding in Duitsland. Kijk hier voor verschillende beurzen die je kunt aanvragen voor een hele studie.
 • Stages waarbij de nadruk ligt op ervaring opdoen in een bedrijf of andere organisatie.
 • De aanvrager heeft in het voorafgaande kalenderjaar een beurs van de DAAD ontvangen of heeft al eens een DIA-Stipendium ontvangen.

Voordelige taalcursus voor aanvragers

Alle aanvragers van het DIA-Stipendium voor het wintersemester 2021 kunnen gebruik maken van twee aanbiedingen van taalcursussen Duits van het Goethe-Institut Amsterdam in samenwerking met de Duitslanddesk:

Blended learning-cursus “Studeren in Duitsland”

Alle aanvragers van het DIA-Stipendium kunnen deelnemen aan deze taalcursus met de focus studeren in Duitsland, speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. Samen met andere studenten en onderzoekers die op het punt staan te vertrekken naar Duitsland kom je op zes zaterdagen  bij elkaar en ga je onder begeleiding van een taalcursus-docent van het Goethe-Institut Amsterdam intensief aan de slag met Duitse taal in contexten die je zou kunnen tegenkomen als student in Duitsland. Denk aan het vinden van een kamer, het aanspreken van andere studenten en docenten, het dagelijks leven in Duitsland etc. De nadruk ligt op het (durven) spreken in het Duits en in mindere mate op grammatica. In eerste instantie kom je met de anders cursisten en de docente bij elkaar in het Goethe-Institut Amsterdam. Later, als jullie naar Duitsland zijn vertrokken, zijn de bijeenkomsten digitaal. De bijeenkomsten zijn elke twee weken in de periode 21 augustus tot 30 oktober. In de tussenliggende dagen wordt volgens het blended learning principe geoefend met online opdrachten en houd je contact met elkaar via digitale kanalen. De kosten bedragen 110 euro. Bij het aanvragen van het DIA-Stipendium kun je in het registratieformulier aangeven of je wilt deelnemen aan deze cursus. De Duitslanddesk neemt vervolgens contact met jou op via e-mail.

Korting op reguliere intensieve cursus Duits

Deelname aan een reguliere intensieve taalcursus Duits van het Goethe-Institut Amsterdam in de periode 16 t/m 27 augustus met 30% korting. Lees meer over deze intensieve cursussen Duits bij het Goethe-Institut Amsterdam. Bij het aanvragen van het DIA-Stipendium kun je in het registratieformulier aangeven of je interesse hebt voor dit aanbod. De Duitslanddesk neemt vervolgens contact met jou op via e-mail.

Na afloop van het verblijf in Duitsland

Na terugkomst uit Duitsland ben je van harte uitgenodigd lid te worden van het Duitsland Alumni Netwerk van de Duitslanddesk. Deze organisatie bestaat uit studenten en onderzoekers met Duitsland-ervaring die regelmatig evenementen organiseren om met elkaar in contact te komen en met het Nederlands-Duitse netwerk van de Duitslanddesk.

Bij toekenning van het DIA-Stipendium ben je welkom deel te nemen aan DIA-Graduiertenkolleg. Tijdens deze “Kollegs” gaan inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland in discussie over actuele onderwerpen over het moderne Duitsland. Zo krijg je de gelegenheid jouw in Duitsland opgedane kennis te delen en te verbreden. De organisatie van het Graduiertenkolleg is altijd op zoek naar inspirerende initiatieven en sprekers: eigen input van de deelnemers is zeer gewenst.

Als stipendiaat krijg je na afloop van de studieperiode bovendien de kans jouw ervaringen te delen in het kader van het studentenambassadeursprogramma, waarbij je scholieren en studenten in scholen en onderwijsinstellingen in Nederland vertelt over jouw tijd in Duitsland. Het DIA stelt hier een kleine vergoeding tegenover per bezoek.

Opslag van persoonlijke gegevens

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Is aan jou het DIA-Stipendium toegekend, dan bewaart het DIA jouw gegevens conform de geldende wettelijke richtlijnen (AVG). In het geval van een afwijzing van een aanvraag voor het DIA-Stipendium bewaart het DIA de persoonlijke gegevens van een aanvrager maximaal één jaar. Dit omdat een latere toekenning toch nog mogelijk kan zijn, bijvoorbeeld bij een annulering van het verblijf van een andere stipendiaat. Tevens dient het DIA inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan haar subsidiegevers na een jaar. Hiervoor zijn deze gegevens van belang. Daarna worden alle persoonlijke gegevens verwijderd/vernietigd. Geanonimiseerde data kunnen langer worden gebruikt voor statistische doeleinden. Je hebt het recht jouw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of (in bepaalde gevallen) voortijdig te laten verwijderen/vernietigen.

Vragen

Voor vragen over het DIA-Stipendium kun je per e-mail contact opnemen: dia-stipendium@uva.nl of kom naar ons digitale spreekuur: elke woensdag en vrijdag van 15 tot 16 uur. 


top