Voor wie is het DIA-Stipendium?

© Universität des Saarlandes

Doelgroep

Het DIA-Stipendium is bedoeld voor gemotiveerde studenten (HBO of WO) die voor een uitwisseling tijdens hun studie of voor een hele master naar Duitsland gaan en voor (toekomstige) onderzoekers die voor hun onderzoek een periode in Duitsland verblijven. Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) is op zoek naar studenten en onderzoekers met bijzondere interesse voor Duitsland die zich voor hechtere banden tussen Nederland en Duitsland willen inzetten. Daarnaast is engagement voor internationale wetenschappelijke en maatschappelijke thema's belangrijk. Deze kandidaten kunnen hun keuze voor Duitsland goed motiveren en de meerwaarde van een verblijf in Duitsland voor hun (academische) loopbaan en persoonlijke ontwikkeling aantonen. Na terugkomst hebben zij de gelegenheid lid te worden van het alumni-netwerk van het DIA-Stipendium en hun ervaringen te delen via het studentenambassadeursprogramma van de Duitslanddesk Ben jij zo iemand? Vraag dan een DIA-Stipendium aan! 

Doelstelling

Met het DIA-Stipendium wil het DIA stimuleren dat meer Nederlandse studenten en jonge onderzoekers hun weg naar het grootste wetenschapsland van Europa weten te vinden: Duitsland. Het DIA beoogt met het DIA-Stipendium de academische uitwisseling met Duitsland te vergroten en Nederlandse studenten en promovendi de kans te geven ervaring op te doen in het Duitse academische landschap. Het DIA draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van een Europese onderwijs- en onderzoeksruimte. Onze alumni vormen een transnationaal netwerk dat de banden tussen Nederland en Duitsland helpt te verstevigen. Het DIA-Stipendium-programma wordt financieel mogelijk gemaakt door de Duitse DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) en het Nederlandse ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). 

Twee verschillende DIA-Stipendia

  1. DIA-Stipendium voor studenten (HBO/WO): voor studenten bestaat de mogelijkheid een DIA-Stipendium aan te vragen voor een studieverblijf of een onderzoeksstage in het kader van afsluiting van de studie van minimaal vier aaneengesloten maanden in Duitsland (het totale verblijf kan langer duren). Een beurs heeft een hoogte van 1.995 tot 2.270 euro en wordt aangevuld met een eenmalige onkostenvergoeding van 200 euro. De studie of het onderzoek in Duitsland dient fulltime te zijn en je dient ingeschreven te staan aan een Nederlandse onderwijsinstelling, behalve als het gaat om een complete masteropleiding in Duitsland. Je moet dan wel je bachelor in Nederland hebben gedaan. Download hier de voorwaarden van het DIA-Stipendium voor studenten voor het zomersemester 2019 (pdf). De nieuwste voorwaarden worden altijd ca. 6 weken voor de deadline online gezet.
  2. DIA-Stipendium voor (aanstaande) promovendi: voor promovendi die aan een Nederlandse instelling promoveren bestaat de mogelijkheid om een stipendium aan te vragen voor een onderzoeksverblijf in Duitsland van drie aaneengesloten maanden (het totale verblijf kan langer duren). Een beurs heeft een hoogte van 1.800 tot 2.000 euro en wordt aangevuld met een eenmalige onkostenvergoeding van 100 tot 200 euro. Voor afgestudeerden bestaat bovendien de gelegenheid om een DIA-Stipendium aan te vragen voor een verblijf in Duitsland om te werken aan een promotievoorstel. Het betreft hier een standaardduur van drie aaneengesloten maanden. Deze beurs heeft eveneens een hoogte van 1.800 tot 2.000 euro en wordt aangevuld met een eenmalige onkostenvergoeding van 100 euro. Download hier de voorwaarden van het DIA-Stipendium voor (aanstaande) promovendi voor het zomersemester 2019 (pdf). De nieuwste voorwaarden worden altijd ca. 6 weken voor de deadline online gezet.

De deadlines voor allebei deze stipendia zijn op 1 juli 2019 voor het wintersemester 2019/2020. Bekijk vóórdat je een aanvraag indient eerst zorgvuldig de checklists met alle details over de samenstelling van het aanvraagdossier

De deadline voor het zomersemester 2019 was op 1 december 2018. Het is niet mogelijk om nog een aanvraag te doen voor deze ronde. 

Voor wie is het DIA-Stipendium niet bedoeld?

Je kunt geen aanvraag doen voor het DIA-Stipendium in het geval van:

  • Een hele bacheloropleiding in Duitsland. Kijk hier voor verschillende beurzen die je kunt aanvragen voor een hele studie.
  • Stages waarbij de nadruk ligt op ervaring opdoen in een bedrijf of andere organisatie.
  • De aanvrager heeft in het voorafgaande kalenderjaar een beurs van de DAAD ontvangen of heeft al eens een DIA-Stipendium ontvangen.

Na afloop van het verblijf in Duitsland

Bij toekenning van het DIA-Stipendium ben je automatisch geselecteerd voor het DIA- Graduiertenkolleg. Je krijgt na terugkomst de mogelijkheid deel te nemen aan de bijeenkomsten van het Graduiertenkolleg. Tijdens deze “Kollegs” gaan inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland in discussie over actuele onderwerpen over het moderne Duitsland. Zo krijg je de gelegenheid jouw in Duitsland opgedane kennis te delen. De organisatie van het Graduiertenkolleg is altijd op zoek naar inspirerende initiatieven en sprekers: eigen input van de deelnemers is zeer gewenst.

Als stipendiaat krijg je na afloop van de studieperiode bovendien de kans jouw ervaringen te delen in het kader van het studentenambassadeursprogramma, via jouw ervaringsbericht op deze website en door ‘buddy’ te worden van studenten met Duitslandplannen. Lees meer over onze studentenambassadeurs. Daarnaast worden stipendiaten regelmatig uitgenodigd voor netwerk- en alumnibijeenkomsten. 

Opslag van persoonlijke gegevens

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Is aan jou het DIA-Stipendium toegekend, dan bewaart het DIA jouw gegevens conform de geldende wettelijke richtlijnen (AVG). In het geval van een afwijzing van een aanvraag voor het DIA-Stipendium bewaart het DIA de persoonlijke gegevens van een aanvrager maximaal één jaar. Dit omdat een latere toekenning toch nog mogelijk kan zijn. Tevens dient het DIA inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan haar subsidiegevers na een jaar. Hiervoor zijn deze gegevens van belang. Daarna worden alle persoonlijke gegevens verwijderd/vernietigd. Geanonimiseerde data kunnen langer worden gebruikt voor statistische doeleinden. Je hebt het recht jouw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of (in bepaalde gevallen) voortijdig te laten verwijderen/vernietigen.

Vragen

Voor vragen over het DIA-Stipendium kun je per e-mail contact opnemen: dia-stipendium@uva.nl


top