Aantal Duitse studenten in Nederland neemt verder af

Steeds minder Duitse studenten kiezen ervoor om een hele studie in Nederland te gaan doen. Dit heeft als gevolg dat de internationale studentenpopulatie in Nederland steeds gevarieerder wordt. Inmiddels telt die 162 nationaliteiten.

Ondanks het feit dat de Duitse studenten in Nederland afnemen, vormen ze nog wel met grote afstand de grootste groep internationale studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten. Dat blijk uit cijfers van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs. In 2009 en 2010 kwam  40 procent van de alle internationale studenten in Nederland uit Duitsland.In 2017 bedroeg hun aandeel nog maar 25 procent. Opvallend: deze daling is alleen toe te schrijven aan studenten aan hogescholen. Daar nam het aantal Duitsers met 33 procent af. In het WO steeg het aantal Duitse studenten juist met 20 procent.

Met 22.125 studenten blijft Duitsland de grootste leverancier van buitenlandse studenten in Nederland. China staat met 4.750 studenten op grote afstand op de tweede plek. Maar ook het aandeel Chinese studenten is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Terwijl de aantallen Duitse en Chinese studenten in Nederland iets afnemen, neemt het totaal aantal internationale studenten juist toe en komen ze uit steeds meer verschillende landen. Dit heeft als gevolg dat de internationale studentenpopulatie in Nederland steeds gevarieerder wordt.

Volgens Nuffic is er een rechtstreeks verband tussen de stagnatie van de Duitse en Chinese studentenaantallen en de demografische ontwikkelingen en toenemende investeringen in het hoger onderwijs in beide landen.

Meer weten over de Duits-Nederlandse studentenmobiliteit? Lees meer over de diplomamobiliteit (hele studie) en studiepuntenmobiliteit (tijdelijk verblijf) tussen beide landen.


top