Gezamenlijke bachelor Universiteit Twente en Münster

14 juli 2016
Tot nu toe volgen alleen Duitse studenten het joint programme 'Public Governance across Borders' in Münster en Enschede. Waarom? Wij spraken met tweedejaars studente Suzan Sidal over haar ervaringen.

Ben je geïnteresseerd in de Europese politiek? Lijkt het je leuk om innovatieve oplossingen te bedenken voor de besturing van systemen als de EU? En wil je bovendien buitenlandervaring opdoen in het grootste land van Europa? Dan is het bachelor joint programme Public Governance across Borders van de Universiteit Twente en Universität Münster echt iets voor jou. Je studeert eerst een jaar in Münster, dan een jaar in Enschede en in je derde jaar kun je kiezen waar je je wilt gaan verdiepen. Wij spraken met Suzan Sidal, een Duitse tweedejaars studente die dit programma volgt, over haar ervaringen.

Het "Schloss" van de Universität Münster (Foto: Rüdiger Wölk).

Waarom heb je voor deze studie gekozen?

Ik wilde een interdisciplinaire studie doen, die mij voorbereidt op een carrière als diplomaat of administratief-bestuurlijk ambtenaar in een ministerie of in een niet-gouvernementele organisatie.

Zijn er verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse universiteit?

Ja, in Nederland is er bijvoorbeeld wat minder keuzevrijheid. Je hebt aan de Universiteit Twente modules met vaste cursussen en colleges. In Münster kun je de cursussen of colleges zelf uitkiezen. Verder worden theorieën hier in Nederland door middel van projecten in de praktijk omgezet. Dat vind ik tot nu toe het leukste aan de studie. Bovendien kan je hier in Nederland veel gemakkelijker op een professor of tutor afstappen. In Duitsland is duidelijk sprake van een sterkere hiërarchie. Tussen de Nederlandse sen Duitse studenten ervaar ik geen grote verschillen. Wel valt op dat de meeste studenten met hun landgenoten optrekken en het even duurt voordat mensen op elkaar afstappen.

Op welke manier breng jij zwaartepunten in je studie aan?

Dit heb ik gedaan door een mix-track te kiezen. Dit houdt in dat ik zowel vakken van de studie Governance across Borders als van European Studies volg. Na mijn studie wil ik eerst stage lopen. Zo wil ik ervaring opdoen en erachter komen welke richting ik in mijn master wil opgaan.

Waarom denk je dat er nog geen aanmeldingen zijn van Nederlandse studenten voor het joint programme?

Dit ligt denk ik vooral aan de taalbarrière. Het eerste jaar van de studie vindt namelijk in Münster plaats, met Duitstalige colleges. In Nederland zijn de colleges in het Engels, maar ik heb voordat ik met deze studie begon al Nederlands geleerd omdat ik het belangrijk vind kennis te hebben van de taal. Door het spreken van de taal integreer je veel sneller en leer je de Nederlandse cultuur kennen. Maar ik ervaar niet zulke hele grote culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland, dus ik zie integreren niet als een grote opgave.


top