Coronavirus in Duitsland

31 maart 2021
Wat doen de universiteiten en hogescholen?

Het coronavirus heeft dit jaar een grote invloed gehad op het openbare leven, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Duitse Universitäten en Fachhochschulen hebben diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te perken. Na een periode van versoepeling in de zomer treft de tweede golf nu ook Duitsland: in dit artikel houden we je op de hoogte van de veranderingen bij Duitse universiteiten en hogescholen.

Digitaal zomersemester 2020

Vanwege de contactbeperkende maatregelen kon er tijdens het zomersemester geen fysiek onderwijs worden aangeboden. Op 6 mei heeft de Duitse regering samen met de deelstaten besloten (pdf) dat de deelstaten zelf de verantwoording nemen in het versoepelen van de maatregelen, onder andere op het gebied van hoger onderwijs. Alle versoepelingen waren alleen mogelijk onder de voorwaarde dat de hygiëne- en afstandsmaatregelen van het Robert Koch Instituut (het Duitse RIVM) in acht worden genomen. Universiteiten en hogescholen communiceren zelf hoe ze deze maatregelen precies zullen invullen. 

DIA-Stipendiaat Waldo studeerde in het zomersemester 2020 in Berlijn. Lees hier over zijn ervaringen.

Wintersemester 2020/2021

Inmiddels zijn de wintersemesters bij de meeste Fachhochschulen en Universitäten  begonnen. Bij veel hogeronderwijsinstellingen is, op advies van de nationale overheid, besloten de start van het semester te verschuiven van begin oktober naar begin november, waaronder de Universität WürzburgLudwig Maximilians Universität München en Universität Marburg

Vanaf 2 november 2020 heeft de Duitse federale overheid een gedeeltelijke lockdown ingevoerd. Die is vanaf 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 nu verzwaard naar een strenge lockdown. Hierbij zijn ook de scholen gesloten. Voor de instellingen in het hoger onderwijs geldt dat deze gesloten zijn voor publiek en alleen nog geopend voor werknemers voor essentieel werk.

Net als in Nederland moet er tijdens het huidige semester rekening worden gehouden met veel digitaal onderwijs. De precieze richtlijnen worden per deelstaat bepaald. Hieronder staat voor elke Duitse deelstaat wat de regels omtrent het hoger onderwijs zijn in het wintersemester 2020/2021, klik op de links hieronder voor meer informatie. Daarnaast adviseren we je te kijken naar de informatie die jouw hogeschool of universiteit zelf bekend maakt, aangezien dit soms afwijkt van het algemene beleid van de deelstaat. De website My German University heeft een handige lijst waarin voor alle hogeronderwijsinstellingen naar de juiste pagina met informatie rondom het coronavirus wordt verwezen. 

Deze omschrijvingen van de situatie per deelstaat zijn dus niet van toepassing van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021. Tot aan 18 april 2021 vindt bijna al het onderwijs online plaats.

Op deze pagina van de website van de HRK (Hochschulenrektorenkonferenz) vind je een overzicht met alle benodigde websites per deelstaat om meer informatie over de Corona-maatregelen voor Hochschulen te lezen.

 • Baden-Württemberg: Tot nader order wordt in Baden-Würtemberg online onderwezen. Uitzonderingen hiervoor worden omschreven in de ‘Verordnung’ van het Bundesministerium. 
 • Beieren: De hervatting van fysiek onderwijs kan aan de Beierse instellingen alleen plaatsvinden met inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden. Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk.
   
 • Berlijn: Berlijnse hogescholen en universiteiten gaan tot en met maart 2021 niet meer open voor publiek. Het onderwijs zal digitaal doorgaan. Elke hogeschool/universiteit beslist en informeert individueel over de specifieke inhoud en timing van de implementatie. Er worden alleen uitzonderingen gemaakt voor onderzoeken en praktijklessen waarbij digitaal onderwijs niet mogelijk is.
 • Brandenburg: In Brandenburg mogen fysieke colleges plaatsvinden als de groepen kleiner zijn dan 5 personen. De rest van de colleges moet online plaatsvinden.
 • Bremen: Het wintersemester 2020/2021 is een hybride semester aan de universiteiten en hogescholen in Bremen. In laboratoria mag worden gewerkt met inachtneming van zeer strenge hygiënevoorschriften. 
   
 • Hamburg: De hogescholen en universiteiten zijn gesloten voor persoonlijk onderwijs en openbaar gebruik, met uitzondering van schriftelijke examens onder toezicht, mondelinge en praktische examens en praktische evenementen waarvoor speciale laboratorium- of werkkamers vereist zijn. De fysiek aanwezige mensen moeten in publieke afgesloten ruimten een mondmasker dragen. Daarnaast wordt het onderwijs in hybride vormgegeven in het wintersemester 2020/2021.
   
 • Hessen: De hogeronderwijsinstellingen beslissen zelf over hun opening in het wintersemester 2020/2021. Veel colleges zullen digitaal moeten worden aangeboden. Hierdoor is het wintersemester 2020/2021 een vorm van hybride onderwijs. De activiteiten waarvoor de aanwezigheid absoluut noodzakelijk is, zullen wel fysiek plaatsvinden met behoud van de algemene voorzorgsmaatregelen.
 • Mecklenburg-Voor-Pommeren: De hogescholen en universiteiten blijven grotendeels gesloten maar er wordt een uitzondering gemaakt voor onderwijs waar speciale werkruimtes zoals laboratoria voor nodig is. De rest van het onderwijs wordt digitaal aangeboden. Vanaf 2 november 2020 wordt het onderwijs in eerste instantie digitaal aangeboden en alleen bij uitzondering fysiek.
   
 • Nedersaksen: Het wintersemester vindt hybride, maar met zo min mogelijk aanwezigheid, plaats. In het geval dat fysieke aanwezigheid nodig is, wordt dat gefaciliteerd binnen de geldende maatregelen. 
 • Noordrijn-Westfalen: Het onderwijs vindt zo veel mogelijk online plaats. Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt als het onderwijs niet online gegeven kan worden zonder grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Op dit moment betekent dat, dat het grootste deel van het onderwijs online wordt aangeboden. Veel hogeronderwijsinstellingen laten op hun social media zien hoe hun onderwijs er nu uitziet. Zoals bijvoorbeeld de Hochschule Bochum in Noordrijn-Westfalen via Instagram.
   
 • Rijnland-Palts: Vanaf 2 november 2020 vindt dit onderwijs op digitale wijze plaats, met uitzondering van onderwijsvormen waarvoor fysieke aanwezigheid strikt noodzakelijk is. Dit geldt tot nader order.
 • Saarland: Vanaf 2 november 2020 wordt het onderwijs in Saarland grotendeels online aangeboden, alleen op sommige hogeronderwijsinstellingen kan, per uitzondering, fysiek onderwijs gegeven worden.
 • Saksen: De colleges voor eerstejaarsstudenten van bacheloropleidingen is van start gegaan op 2 november 2020. Het onderwijs wordt in deze deelstaat ook hybride aangeboden.
 • Saksen-Anhalt: Het onderwijs van het winstersemester 2020/2021 is van start gegaan in oktober 2020. De onderwijsvorm verschilt per onderwijsinstelling in deze deelstaat. Over het algemeen wordt gekozen voor een hybride onderwijsvorm.
   
 • Sleeswijk-Holstein: Vanaf 2 november vindt het onderwijs digitaal plaats. Hier gelden alleen een klein aantal uitzonderingen voor. Eerstejaarsstudenten hebben voorrang als het gaat om praktische evenementen. 
 • Thüringen: De start van het semester beslissen de hogeronderwijsinstellingen zelf. Het wintersemester is grotendeels digitaal, met uitzonderingen voor activiteiten waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is.

De hogeronderwijsinstellingen communiceren vaak direct met hun studenten en medewerkers over de precieze maatregelen. Bekijk hieronder bijvoorbeeld hoe de rector van de Universität Bremen vertelt over het aankomende wintersemester:

Zomersemester 2021

Inmiddels zijn de onderwijsinstellingen in Duitsland ook begonnen met het plannen van het zomersemester van 2021. Dit begint over het algemeen op 1 april 2021. Over hoe het zomersemester eruit gaat zien is nu nog weinig algemene informatie bekend, maar per onderwijsinstelling kan er al wel meer bekend zijn. Kijk dus vooral op de website van jouw instelling wat ze al bekend hebben gemaakt over het komende semester. Zo heeft de Universiteit Heidelberg al een digitaal semester gepland vanaf april.

Reisadvies 

Het Robert-Koch-Institut, vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM, heeft alle Nederlandse provincies toegevoegd aan de lijst met corona-risicogebieden. Het Duitse reisadvies voor heel Nederland is daarop aangepast en "niet-noodzakelijke reizen" worden afgeraden voor Duitsers vanaf zaterdag 17 oktober 2020.

Reizigers uit Nederland moeten zich voor aankomst in Duitsland digitaal melden bij het Gesundheitsamt, de Duitse GGD. Vervolgens moeten reizigers uit Nederland twee weken in quarantaine, of tot vijf dagen nadat ze een recente negatieve coronatest kunnen overleggen. Let op: in sommige deelstaten worden twee coronatests geëist met een periode van quarantaine ertussen. Vanaf 11 januari 2021 is het Duitsland voor iedere reiziger vanuit Nederland verplicht om je binnen 48 uur voor aankomst in Duitsland te laten testen of direct na aankomst in Duitsland. Die test verandert niets aan de quarantaineplicht en digitale inreisaanmelding. De deelstaten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de quarantainemaatregel en die kan dus per deelstaat verschillen. Lees meer over de corona- en reisregels van de deelstaten. Bij specifieke vragen over een verblijf in Duitsland kun je het beste contact opnemen met het verantwoordelijke Gesundheitsamt.

Sinds 3 november geeft de Nederlandse overheid een oranje reisadvies voor reizen naar Duitsland: dat betekent alleen noodzakelijke reizen. In Duitsland is het aantal coronabesmettingen ernstig gestegen. Als je in Duitsland bent geweest, dan ga je bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Houd er ook rekening mee dat heel Nederland door de Duitse overheid is aangemerkt als risicogebied en dat je daardoor als je van Nederland naar Duitsland reist in quarantaine zult moeten of een negatieve coronatest moet kunnen laten zien (zie hierboven).

Kijk voor meer informatie op de website van het Duitsland Instituut bij de veelgestelde vragen over het coronavirus in Duitsland.

Gevolgen voor Erasmus+

Het programma Erasmus+ heeft bekend gemaakt zo flexibel mogelijk om te gaan met mogelijk uitstel van buitenlandverblijven. Alle maatregelen rondom het coronavirus, zoals een negatief reisadvies en het sluiten van universiteiten, vallen onder "force majeure" volgens de regels van het Erasmus+ programma. Dat betekent concreet dat het gaat om overmacht: het verblijf kan niet zoals gepland plaatsvinden buiten de schuld van de individuele student en onderwijsinstelling om. In het geval van een "force majeure"-situatie mogen onderwijsinstellingen vaak alsnog (een deel van) de toegezegde studiebeurs uitkeren ook als er niet volledig aan de voorwaarden is voldaan door de student. Je kunt meer lezen over "force majeure" in de corona FAQ van Erasmus+. Neem voor informatie over jouw situatie altijd contact op met jouw Nederlandse onderwijsinstelling.

Een aantal Nederlandse hogeronderwijsinstellingen zoals de TU Delft en De Haagse Hogeschool hebben besloten alle uitwisselingen voor het eerste semester van 2020/2021 te annuleren in verband met de onzekerheid rondom het coronavirus. Meerdere Nederlandse universiteiten hebben zelfs besloten alle uitwisselingen voor 2020/2021 te annuleren, waaronder de universiteit van Utrecht en die van Amsterdam. Voor studenten die een uitwisseling gepland hadden, wordt individueel naar een oplossing gezocht. 

Financiële hulp voor noodlijdende studenten

Studenten in Duitsland konden vanaf 16 juni bij de overheid aankloppen voor corona-noodhulp van maximaal 500 euro per maand. De maatregel was bedoeld voor studenten die tijdens de coronacrisis hun bijbaan hebben verloren en in financiële nood zijn geraakt. De hulp geldt voor studenten uit binnen- en buitenland, onafhankelijk van leeftijd en studiejaar. De corona-noodhulp werd aan het eind van de maand september opgeschort, maar vanaf november weer ingesteld. Door de sluiting van bijvoorbeeld horeca of culturele instellingen, in verband met de gedeeltelijke lockdown, werd aangenomen dat de financiële situatie van studenten in november weer zou verslechteren, wat kan leiden tot pandemische noodsituaties. Op de website, die hierboven genoemd wordt, kan je ook vinden welke voorwaarden er gelden voor deze corona-noodhulp en wat je nodig hebt om deze aan te vragen. Universiteiten en andere instellingen hebben een infographic gemaakt om toe te lichten hoe de aanvraag werkt. Zo ook in dit artikel van de Technische Universiteit Freiburg

Andere bekende studiefinancieringen in Duitsland, die financiële steun verlenen aan studenten die aan een Duitse universiteit zijn ingeschreven, zijn de KfW-Studienkredit en BAföG. Alternatief kunnen Nederlandse studenten ondersteuning ontvangen van de Nederlandse overheid via DUO. Lees hier meer.

Open dagen en inschrijven

Alle grootschalige open dagen van Duitse hogescholen en universiteiten zijn geannuleerd. Wil jij je toch goed oriënteren op verschillende studies? Neem dan een kijkje bij dit overzicht van digitale voorlichtingsevenementen. Veel hogeronderwijsinstellingen proberen op een creatieve manier hun studieaanbod onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld met virtuele rondleidingen, digitaal proefstuderen of webinars. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de online 'Studieorientierungswochen' van de Technische Hochschule Köln. De eerstvolgende versie hiervan begint op 13 januari 2021. Daarnaast kun je bij veel universiteiten en hogescholen persoonlijk digitaal advies krijgen, bijvoorbeeld via chatsessies, videobellen of Whatsapp. Zo hoef je niet naar Duitsland af te reizen om meer te weten te komen over de opleidingen waar jij interesse in hebt. 

Introductieactiviteiten

Aan het begin van het wintersemester 2020/2021 was er helaas geen mogelijkheid voor de normale introductieweken voor nieuwe studenten, maar er werd wel rekening gehouden met de eerstejaarsstudenten. Bij veel instellingen hadden de vakken voor eerstejaarsstudenten voorrang om fysiek gegeven te worden. Daarnaast probeerden Duitse hogeronderwijsinstellingen op een digitale manier de eerstejaarsstudenten kennis te laten maken met de instelling. Een voorbeeld hiervan is de online ‘Info-tage’  van de Hochschule Mittweida. Op deze manier kun je er wel achter komen wat er allemaal te doen is bij jouw Fachhochschule of Universität. Houd de communicatie op de website en social-media kanalen in de gaten voor wat jouw onderwijsinstelling doet voor eerstejaarsstudenten in corona-tijden. Via social media geven hogeronderwijsinstellingen je tips, hoe je, ook nu, andere mensen kan leren kennen, zoals de Universiteit Bielefeld.

Vragen en antwoorden

Op deze pagina van de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) kun je zowel Engels- als Duitstalige informatie vinden over de maatregelen rondom het coronavirus voor internationale studenten, inclusief een lijst met handige links naar informatie die door de overheid wordt verstrekt. In dit persbericht vind je meer informatie over hoe de DAAD omgaat met de situatie, bijvoorbeeld wat betreft hun studiebeurzen. 

DAAD Brussel heeft een pagina waar wordt uitgelegd wat de effecten zijn van het virus op onderwijs en onderzoek in de Europese Unie. Hier wordt onder andere ingegaan op het Erasmus+ programma.

Voor Nederlandstalige updates over de situatie in Duitsland kun je de website van het Duitsland Instituut raadplegen, waaronder de pagina met veelgestelde vragen over het coronavirus in Duitsland.

Houd voor de meest recente updates van jouw universiteit of hogeschool de desbetreffende website en sociale media-kanalen goed in de gaten. Vooral op Instagram en Twitter worden regelmatig updates geplaatst.

Heb je specifieke vragen over de praktische gevolgen van het coronavirus voor jouw verblijf in Duitsland? Dan kan je het beste de universiteit of Fachhochschule benaderen waar je gaat studeren. Het juiste aanspreekpunt daarvoor is het  ‘international office’. In deze database van de DAAD vind je de juiste contactgegevens (zoek de betreffende studie en kijk onder het kopje “Kontakt”). Indien je met reisrestricties te maken krijgt als je terug naar Nederland wilt, kun je het beste contact opnemen met het 'international office' van jouw Nederlandse instelling voor advies. Hier kun je ook terecht voor vragen over de noodzaak tot uit- of afstel van een buitenlandverblijf.

Daarnaast kun je natuurlijk contact opnemen met ons, de Duitslanddesk, via duitslanddesk-dia@uva.nl en wij zullen proberen je zo goed mogelijk te helpen.


top