Coronavirus in Duitsland

Let op! Door de zich snel opvolgende ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen in Duitsland, kan de Duitslanddesk de informatie op deze pagina niet meer regelmatig bijhouden. 

Controleer of de informatie die je zoekt bij de veelgestelde vragen van het Duitsland Instituut Amsterdam te vinden is. Zo niet, dan kun je het best nagaan wat in jouw geval geldt bij de betreffende Fachhochschule of universiteit, deelstaat of het Gesundheitsamt van de plaats in Duitsland waar je naartoe wilt. Gedetailleerde vragen kunnen alleen via die weg worden beantwoord.

---

Wat doen de universiteiten en hogescholen?

Het coronavirus heeft dit jaar een grote invloed gehad op het openbare leven, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Duitse Universitäten en Fachhochschulen hebben diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te perken. Na een periode van versoepeling in de zomer treft de tweede golf nu ook Duitsland: in dit artikel houden we je op de hoogte van de veranderingen bij Duitse universiteiten en hogescholen.

Digitaal zomersemester 2020

Vanwege de contactbeperkende maatregelen kon er tijdens het zomersemester 2020 geen fysiek onderwijs worden aangeboden. Op 6 mei 2020 had de Duitse regering samen met de deelstaten besloten (pdf) dat de deelstaten zelf de verantwoording nemen in het versoepelen van de maatregelen, onder andere op het gebied van hoger onderwijs. Alle versoepelingen waren alleen mogelijk onder de voorwaarde dat de hygiëne- en afstandsmaatregelen van het Robert Koch Instituut (het Duitse RIVM) in acht worden genomen. Universiteiten en hogescholen communiceerden daarbij zelf hoe ze deze maatregelen precies zullen invullen. 

DIA-Stipendiaat Waldo studeerde in het zomersemester 2020 in Berlijn. Lees hier over zijn ervaringen.

Wintersemester 2020/2021

De start van het daaropvolgende wintersemester 2020/2021 werd bij veel hogeronderwijsinstellingen, op advies van de nationale overheid, verschoven van begin oktober naar begin november, waaronder de Universität WürzburgLudwig Maximilians Universität München en Universität Marburg

Vanaf 2 november 2020 heeft de Duitse federale overheid opnieuw een gedeeltelijke lockdown ingevoerd, vanaf 16 december 2020 verzwaard naar een strenge lockdown. Hierbij werden ook de scholen gesloten.

Voor de instellingen in het hoger onderwijs gold dat deze gesloten werden voor publiek en alleen nog geopend voor werknemers voor essentieel werk, met als gevolg veel digitaal onderwijs. De precieze richtlijnen werden per deelstaat bepaald.

Huidige maatregelen

Hieronder staat voor elke Duitse deelstaat de juiste link met de meest actuele informatie over de corona-regels omtrent het hoger onderwijs. Daarnaast adviseren we je te kijken naar de informatie die jouw hogeschool of universiteit zelf bekend maakt, aangezien dit soms afwijkt van het algemene beleid van de deelstaat. Soms hebben de afzonderlijke instellingen ook al meer informatie beschikbaar dan de algemene website van de deelstaat. Zo maakte de Universiteit Heidelberg bijvoorbeeld al vroeg bekend dat ze een digitaal semester gepland hebben vanaf april.

De website My German University heeft een handige lijst waarin voor alle hogeronderwijsinstellingen naar de juiste pagina met informatie rondom het coronavirus wordt verwezen. 

Op deze pagina van de website van de HRK (Hochschulenrektorenkonferenz) vind je ook een overzicht met alle benodigde websites per deelstaat om meer informatie over de Corona-maatregelen voor Hochschulen te lezen.

Reisadvies 

Nederland geldt sinds 6 april voor Duitsland als hoogrisicogebied. Dat betekent een meld- test- en quarantaineplicht voor vrijwel alle reizigers uit Nederland. De uitvoering van deze maatregelen verschilt per deelstaat. Voor sommige groepen worden in Duitsland uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor transitverkeer. 

Ook reizigers die Nederland in komen, moeten in quarantaine. Anders dan in Duitsland is dit (nog) geen plicht maar een dringend advies. Komen ze per vliegtuig, trein of bus dan moeten ze een negatieve pcr-coronatest kunnen laten zien. Reizigers per auto wordt vooralsnog niet om zo’n test gevraagd in Nederland. 


Kijk voor meer informatie op de website van het Duitsland Instituut bij de veelgestelde vragen over het coronavirus in Duitsland.

Gevolgen voor Erasmus+

Het programma Erasmus+ heeft bekend gemaakt zo flexibel mogelijk om te gaan met mogelijk uitstel van buitenlandverblijven. Alle maatregelen rondom het coronavirus, zoals een negatief reisadvies en het sluiten van universiteiten, vallen onder "force majeure" volgens de regels van het Erasmus+ programma. Dat betekent concreet dat het gaat om overmacht: het verblijf kan niet zoals gepland plaatsvinden buiten de schuld van de individuele student en onderwijsinstelling om. In het geval van een "force majeure"-situatie mogen onderwijsinstellingen vaak alsnog (een deel van) de toegezegde studiebeurs uitkeren ook als er niet volledig aan de voorwaarden is voldaan door de student. Je kunt meer lezen over "force majeure" in de corona FAQ van Erasmus+. Neem voor informatie over jouw situatie altijd contact op met jouw Nederlandse onderwijsinstelling.

Een aantal Nederlandse hogeronderwijsinstellingen zoals de TU Delft en De Haagse Hogeschool hebben besloten alle uitwisselingen voor het eerste semester van 2020/2021 te annuleren in verband met de onzekerheid rondom het coronavirus. Meerdere Nederlandse universiteiten hebben zelfs besloten alle uitwisselingen voor 2020/2021 te annuleren of zelfs voor heel 2021, waaronder de universiteit van Utrecht en die van Amsterdam. Voor studenten die een uitwisseling gepland hadden, wordt individueel naar een oplossing gezocht. 

Financiële hulp voor noodlijdende studenten

Studenten in Duitsland konden vanaf 16 juni bij de overheid aankloppen voor corona-noodhulp van maximaal 500 euro per maand. De maatregel was bedoeld voor studenten die tijdens de coronacrisis hun bijbaan hebben verloren en in financiële nood zijn geraakt. De hulp geldt voor studenten uit binnen- en buitenland, onafhankelijk van leeftijd en studiejaar. De corona-noodhulp werd aan het eind van de maand september opgeschort, maar vanaf november weer ingesteld. Door de sluiting van bijvoorbeeld horeca of culturele instellingen, in verband met de gedeeltelijke lockdown, werd aangenomen dat de financiële situatie van studenten in november weer zou verslechteren, wat kan leiden tot pandemische noodsituaties. Op de website, die hierboven genoemd wordt, kan je ook vinden welke voorwaarden er gelden voor deze corona-noodhulp en wat je nodig hebt om deze aan te vragen. Universiteiten en andere instellingen hebben een infographic gemaakt om toe te lichten hoe de aanvraag werkt. Zo ook in dit artikel van de Technische Universiteit Freiburg

Andere bekende studiefinancieringen in Duitsland, die financiële steun verlenen aan studenten die aan een Duitse universiteit zijn ingeschreven, zijn de KfW-Studienkredit en BAföG. Alternatief kunnen Nederlandse studenten ondersteuning ontvangen van de Nederlandse overheid via DUO. Lees hier meer.

Open dagen en inschrijven

Alle grootschalige open dagen van Duitse hogescholen en universiteiten zijn geannuleerd. Wil jij je toch goed oriënteren op verschillende studies? Neem dan een kijkje bij dit overzicht van digitale voorlichtingsevenementen. Veel hogeronderwijsinstellingen proberen op een creatieve manier hun studieaanbod onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld met virtuele rondleidingen, digitaal proefstuderen of webinars. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de online 'Studieorientierungswochen' van de Technische Hochschule Köln. De eerstvolgende versie hiervan begint op 13 januari 2021. Daarnaast kun je bij veel universiteiten en hogescholen persoonlijk digitaal advies krijgen, bijvoorbeeld via chatsessies, videobellen of Whatsapp. Zo hoef je niet naar Duitsland af te reizen om meer te weten te komen over de opleidingen waar jij interesse in hebt. 

Introductieactiviteiten

Aan het begin van het wintersemester 2020/2021 was er helaas geen mogelijkheid voor de normale introductieweken voor nieuwe studenten, maar er werd wel rekening gehouden met de eerstejaarsstudenten. Bij veel instellingen hadden de vakken voor eerstejaarsstudenten voorrang om fysiek gegeven te worden. Daarnaast probeerden Duitse hogeronderwijsinstellingen op een digitale manier de eerstejaarsstudenten kennis te laten maken met de instelling. Een voorbeeld hiervan is de online ‘Info-tage’  van de Hochschule Mittweida. Op deze manier kun je er wel achter komen wat er allemaal te doen is bij jouw Fachhochschule of Universität. Houd de communicatie op de website en social-media kanalen in de gaten voor wat jouw onderwijsinstelling doet voor eerstejaarsstudenten in corona-tijden. Via social media geven hogeronderwijsinstellingen je tips, hoe je, ook nu, andere mensen kan leren kennen, zoals de Universiteit Bielefeld.

Vragen en antwoorden

Op deze pagina van de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) kun je zowel Engels- als Duitstalige informatie vinden over de maatregelen rondom het coronavirus voor internationale studenten, inclusief een lijst met handige links naar informatie die door de overheid wordt verstrekt. In dit persbericht vind je meer informatie over hoe de DAAD omgaat met de situatie, bijvoorbeeld wat betreft hun studiebeurzen. 

DAAD Brussel heeft een pagina waar wordt uitgelegd wat de effecten zijn van het virus op onderwijs en onderzoek in de Europese Unie. Hier wordt onder andere ingegaan op het Erasmus+ programma.

Voor Nederlandstalige updates over de situatie in Duitsland kun je de website van het Duitsland Instituut raadplegen, waaronder de pagina met veelgestelde vragen over het coronavirus in Duitsland.

Houd voor de meest recente updates van jouw universiteit of hogeschool de desbetreffende website en sociale media-kanalen goed in de gaten. Vooral op Instagram en Twitter worden regelmatig updates geplaatst.

Heb je specifieke vragen over de praktische gevolgen van het coronavirus voor jouw verblijf in Duitsland? Dan kan je het beste de universiteit of Fachhochschule benaderen waar je gaat studeren. Het juiste aanspreekpunt daarvoor is het  ‘international office’. In deze database van de DAAD vind je de juiste contactgegevens (zoek de betreffende studie en kijk onder het kopje “Kontakt”). Indien je met reisrestricties te maken krijgt als je terug naar Nederland wilt, kun je het beste contact opnemen met het 'international office' van jouw Nederlandse instelling voor advies. Hier kun je ook terecht voor vragen over de noodzaak tot uit- of afstel van een buitenlandverblijf.

Daarnaast kun je natuurlijk contact opnemen met ons, de Duitslanddesk, via duitslanddesk-dia@uva.nl en wij zullen proberen je zo goed mogelijk te helpen.


top