Coronavirus in Duitsland

25 maart 2020
Wat doen de universiteiten en hogescholen?

Het coronavirus heeft grote invloed op het openbare leven, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Duitse Universitäten en Fachhochschulen hebben diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te perken.

Zomersemester uitgesteld

De belangrijkste maatregel is het uitstellen van de start van het zomersemester. Normaalgesproken begint het zomersemester van Duitse universiteiten en hogescholen rond 1 april, maar dit is bij de meeste hogeronderwijsinstellingen nu verplaatst tot minstens 20 april 2020 (in sommige gevallen zelfs tot mei).

Ook tentamens die in deze periode plaats zouden vinden worden verplaatst tot nader order. Dit geldt vaak ook voor de deadlines van de Hausarbeiten

Sommige Universitäten en Fachhochschulen, zoals bijvoorbeeld FH Aachen en Universität Leipzig, beginnen het zomersemester met het online aanbieden van lessen.

Andere maatregelen

Daarnaast worden er praktische maatregelen genomen die direct effect hebben, zoals het sluiten van de hogeschoolinstellingen (inclusief bibliotheken en mensa's) en het afgelasten van evenementen. 

Let op: de reisrestricties van en naar Duitsland veranderen dagelijks, dit kan gevolgen hebben voor jouw heen- of terugreis. Kijk voor meer informatie op de website van het Duitsland Instituut bij de veelgestelde vragen over het coronavirus in Duitsland.

Ben jij al in Duitsland? Zondag 22 maart 2020 zijn de maatregelen wederom aangescherpt: je mag nog maar met maximaal 2 mensen samenkomen. Bekijk alle hier alle maatregelen.

Vragen en antwoorden

Op de website van de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) kun je zowel Engels- als Duitstalige informatie vinden over de maatregelen rondom het coronavirus voor internationale studenten, inclusief een lijst met handige links naar informatie die door de overheid wordt verstrekt. In dit persbericht vind je meer informatie over hoe de DAAD omgaat met de situatie, bijvoorbeeld wat betreft hun studiebeurzen. 

Voor Nederlandstalige updates over de situatie in Duitsland kun je de website van het Duitsland Instituut raadplegen, waaronder de pagina met veelgestelde vragen over het coronavirus in Duitsland.

Op de website van Audimax staat een samenvatting met alle belangrijke vragen rondom de maatregelen die de Duitse universiteiten en hogescholen nemen.

Houd voor de meest recente updates van jouw universiteit of hogeschool de desbetreffende website en sociale media-kanalen goed in de gaten. Vooral op Instagram en Twitter worden regelmatig updates geplaatst.

          

Heb je specifieke vragen over de gevolgen van het coronavirus voor jouw verblijf in Duitsland? Je kunt het beste de universiteit of Fachhochschule benaderen waar je gaat studeren. Het juiste aanspreekpunt daarvoor is het  ‘international office’. In deze database van de DAAD vind je de juiste contactgegevens (zoek de betreffende  studie en kijk onder het kopje “Kontakt”). Indien je met reisrestricties te maken krijgt als je terug naar Nederland wilt, kun je het beste contact opnemen met het 'international office' van jouw Nederlandse instelling voor advies. Hier kun je ook terecht voor vragen over de noodzaak tot uit- of afstel van een buitenlandverblijf. Het programma Erasmus+ heeft bekend gemaakt zo flexibel mogelijk om te gaan met mogelijk uitstel van buitenlandverblijven maar jouw Nederlandse onderwijsinstelling is daarvoor het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kun je natuurlijk contact opnemen met ons, de Duitslanddesk, via duitslanddesk-dia@uva.nl en wij zullen proberen je zo goed mogelijk te helpen.


top