Master of Laws (LL.M) für im Ausland graduierte Juristinnen und Juristen

Nederland en Duitsland hebben intensieve economische en culturele betrekkingen. Kennis van de wetgeving in beide landen komt daarom van pas. Om buitenlandse juristen kennis met het Duitse rechtssysteem te laten maken, biedt een aantal universiteiten in Duitsland speciaal voor deze doelgroep een master voor buitenlandse juristen aan, waarmee de internationale graad LL.M* wordt verworven. De Johannes Gutenberg-Universität in Mainz is één van de universiteiten met zo’n programma. Irene van de Veer is een van de weinige Nederlanders die deze opleiding tot nu toe heeft gedaan. Ze studeerde in 2005 en 2006 in Mainz. Ze vertelt: “Studeren in Mainz was echt een eye opener. Het is allemaal erg gedisciplineerd, en goed georganiseerd. Ik had altijd college van een hoogleraar en de colleges waren van hoog niveau. Duitse studenten organiseerden extra werkcolleges om de buitenlandse studenten bij te spijkeren. Daarin werd ook geoefend om een casus op de Duitse manier op te lossen. Al met al was het onderwijs erg goed. Het was buitengewoon prettig studeren en de sfeer was ook heel erg leuk.”

* LL.M is de afkorting Legum Magister oftewel Master of Laws.

© Johannes Gutenberg-Universität Mainz, foto: Thomas Hartmann

Het studieprogramma

De opleiding duurt in totaal anderhalf jaar. In de eerste twee semesters volg je colleges. Veel vergelijkbare masters verplichten studenten vakken over specifieke rechtsgebieden te volgen, maar in Mainz is er veel keuzevrijheid. Je kunt je dus helemaal richten op de onderwerpen die jou interesseren, mits deze uit tenminste twee rechtsgebieden gekozen worden. In het eerste semester moet je per week minimaal 10 uur college volgen en in het tweede semester minimaal 8 uur. Irene van de Veer: “Op één vak na, ‘rechtsvergelijkende inlichting tot het Duitse privaatrecht’, had ik alle colleges samen met de Duitse studenten. Je bent bijna volledig vrij in de keuze van je vakken. Bij andere LL.M’s is dat vaak niet zo, daarin volg je een verplicht programma speciaal voor buitenlanders. Ik heb zelf vakken in internationaal en Europees recht gevolgd, omdat je daar in beide landen veel aan hebt, en daarnaast Duits arbeidsrecht.” In het derde semester schrijf je dan je scriptie, een Magisterarbeit, waarvoor je maximaal vier maanden de tijd hebt. Omdat de studie speciaal voor buitenlanders is opgezet, is er ook veel aandacht voor hun positie en is er veel begeleiding. Irene van de Veer: “De begeleiding is super. Er is een speciaal LL.M-bureau dat deel uitmaakt van het Auslandsbüro. Voor de scriptie bijvoorbeeld kregen we een heel document met precieze regels waar de scriptie aan moest voldoen en je krijgt ook nog een cursus hoe je je scriptie moet schrijven. Er studeren ook heel veel buitenlanders rechten in Mainz.”

© Johannes Gutenberg-Universität Mainz, foto: Thomas Hartmann

Voor wie is het?

Een LL.M voor buitenlandse juristen is alleen bedoeld voor studenten die in hun thuisland al een studie rechten hebben gedaan. Om in Mainz toegelaten te worden geldt dat je minstens een bachelor moet hebben. De LL.M is geen volledige juridische opleiding voor de Duitse arbeidsmarkt. Wie in Duitsland rechter of advocaat wil worden, moet de twee Staatsexamens hebben gehaald omdat de beroepsopleiding in Duitsland deel van de studie is, in tegenstelling tot Nederland. Wel kun je als Nederlandse jurist makkelijker bij Duitse werkgevers aan de slag omdat je beide rechtssystemen kent. Over wat je er aan hebt, zegt Irene van de Veer: “Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om inzicht te krijgen in de manier waarop Duitsers juridisch denken. Voor een Nederlands bedrijf dat zaken doet met Duitsland, is het erg handig om een jurist in dienst te hebben die het Duitse vakjargon beheerst en die gespitst is op problemen die zich kunnen voordoen in het contact met Duitse zakenpartners, iemand te hebben die een beetje bedacht is op de verschillen tussen beide rechtsstelsels. Je kunt je echter niet meten met de breed opgeleide Duitse Volljurist, wiens studie, meen ik, 7 à 8 jaar duurt. Want door de korte duur van de LL.M-studie is het aantal vakken dat je kunt doen, beperkt. Wel kun je door de keuze van je vakken je op een bepaald gebied specialiseren. Zelf heb ik mij vooral op Europees recht geconcentreerd. Ik heb dankzij het uitstekende onderwijs in Mainz heel veel geleerd. Dus als je Europees recht wilt gaan doen, kun je ook overwegen je master in Mainz te doen. Want Europees recht is overal hetzelfde.”

Aanmelding

Wil je de opleiding gaan volgen? Dan moet je eerst je buitenlandse rechtendiploma laten erkennen door de universiteit Mainz. Dit kost 50 euro. Is de erkenning binnen, dan kun je je aanmelden en hoor je of je toegelaten bent. Als je bent toegelaten moet je nog de DSH-Prüfung halen, om te bewijzen dat je Duits goed genoeg is.

Kijk voor meer informatie op de website van de master.


top