Foto: Jagoda Feldman (studeerde in Münster)
Foto: Jagoda Feldman (studeerde in Münster)

Naar Duitsland met Erasmus Plus

Een van de eenvoudigste manieren om een tijdje in Duitsland te gaan studeren en op een laagdrempelige manier ervaring op te doen, is een uitwisseling via het Europese Erasmus Plus-programma. Veel Nederlandse opleidingen bieden de mogelijkheid om met Erasmus Plus een semester in het buitenland te studeren en het aantal Duitse partnerinstellingen is groot. Je vult dan de keuzeruimte binnen jouw studie in door studiepunten (ECTS) te halen aan een Duitse hogeschool of universiteit.

Bij uitwisseling via Erasmus Plus blijf je ingeschreven aan je eigen universiteit en blijf je ook in Nederland collegegeld betalen. Je ontvangt een Erasmusbeurs, een maandelijkse bijdrage van de EU. Je kunt vervolgens vakken volgen in Duitsland en je krijgt een Semesterticket, een studentenkaart waarmee je in de regio gratis kunt reizen, in de mensa kunt eten en in een voordelige kamer in een Studentenwohnheim kunt wonen. Hiervoor betaal je een Semesterbeitrag. Je kunt een Erasmusbeurs ook aanvragen voor een stage in Duitsland.

Heb je besloten om met Erasmus Plus naar Duitsland te gaan? Kijk dan eerst of je opleiding een Duitse partneruniversiteit heeft. Die informatie verstrekt het international office van jouw faculteit, ook wel bureau internationalisering genoemd. Zij kunnen je ook de precieze deadlines geven. Vervolgens moet je je bij je eigen opleiding voor het uitwisselingsprogramma aanmelden. Vaak ligt de deadline al een jaar voor het verblijf, informeer je dus op tijd! Hier vind je de contactgegevens van alle international offices in Nederland.

Meestal moet je voor je aanvraag een motivatiebrief, aanbevelingsbrief en een lijst met de door jou gewenste vakken aan de partneruniversiteit indienen. Die vakken zijn voor het semester dat jij naar Duitsland wilt vrijwel nooit al bekend. Daarom moet je je baseren op vakken die momenteel worden gegeven. Die vind je in het Vorlesungsverzeichnis van de betreffende onderwijsinstelling. Eenmaal ter plekke geef je eventuele wijzigingen door aan je Nederlandse universiteit of hogeschool.

Als je een plek hebt gekregen, kan het bureau internationalisering je informeren over de verdere stappen. Kijk in ieder geval op de website van de Duitse instelling waar je heen gaat. Hier vind je relevante informatie voor Erasmusstudenten zoals eventuele taaleisen, kosten en deadlines. Soms kun je je hier direct inschrijven voor een kamer, je aanmelden voor een "buddy"-programma (waar je gekoppeld wordt aan een Duitse student) of vind je informatie over introductiedagen speciaal voor Erasmusstudenten.

Veel Erasmusstudenten gaan al voor de start van het semester naar Duitsland om alvast een taalcursus te volgen samen met andere studenten. Vaak worden zulke cursussen voordelig aangeboden door de Duitse instelling, bijvoorbeeld bij hun Sprachenzentrum. De timing is voor Nederlandse studenten handig omdat de semesters in Duitsland later beginnen, namelijk op 1 oktober en 1 april. Daardoor is er vaak wat "vrije" tijd na afloop van het Nederlandse semester voor zo'n cursus. De taaleisen zijn bij een Erasmussemester veel minder streng dan bij een volledige studie. Het verschilt per onderwijsinstelling welke taaleisen er zijn en hoe je je niveau moet aantonen. Soms gaat het om een online test of moet je laten zien dat je vakken of een cursus Duitse taalverwerving hebt gevolgd of nog gaat volgen. Hier wordt je op tijd over geïnformeerd. Meer over taaleisen voor een studie in Duitsland.

Iedereen die voor de eerste keer met Erasmus Plus naar het buitenland gaat, komt in aanmerking voor een Erasmusbeurs, bovenop de Nederlandse studiefinanciering die je al ontvangt. De hoogte van de beurs verschilt elk jaar een beetje, afhankelijk van het aantal studenten onder wie het totale beursbedrag moet worden verdeeld. De afgelopen jaren kregen Nederlanders rond de 250 euro per maand. 

Krijg alvast een indruk van zo'n buitenlandsemester door de ervaringsberichten op onze website!


top