© Universität Bonn
© Universität Bonn

Hoe goed moet mijn Duits zijn?

Kies je voor een Duitstalige studie in Duitsland, dan moet je kunnen aantonen dat je Duits goed genoeg is. Voor een studie in het Duits wordt over het algemeen het niveau C1 van het Europese Referentiekader verwacht, maar af en toe ook slechts niveau B2 of juist niveau C2 (meer informatie over wat deze taalniveaus inhouden). Als je een Engelstalige opleiding wilt gaan volgen, speelt je kennis van het Duits geen rol. Er kunnen wel taaleisen zijn wat betreft het niveau van je Engels.

Soms wordt voor de aanmelding via uni-assist (zie Hoe schrijf ik me in voor een studie?) een iets lagere taaleis gesteld dan bij de universiteit of hogeschool zelf. In dat geval moet je nadat je bent aangenomen alsnog een taaltoets doen om te bewijzen dat je het benodigde niveau hebt. Alleen dan kun je aan je studie beginnen.

Een Nederlands eindexamen Duits VWO geldt over het algemeen als bewijs voor niveau B2, het HAVO-eindexamen Duits is niveau B1. De website sprachnachweis.de biedt een overzicht van studies en taaleisen, met links naar de websites van de individuele opleidingen. Kijk ook zeker daar nog welke taaleisen er precies gelden. 

Bij een uitwisseling via Erasmus zijn de taaleisen vaak veel minder streng en bieden de Duitse universiteiten en hogescholen gratis taalcursussen aan voor uitwisselingsstudenten.

Het is belangrijk dat je al vroeg informeert naar de taaleisen van je opleiding zodat je wanneer nodig op tijd een taalexamen kunt afleggen. De meeste examens worden maar een paar keer per jaar aangeboden. Er zijn verschillende taalexamens die als bewijs voor voldoende kennis van het Duits gelden om een Duitstalige opleiding te volgen. Dit zijn de belangrijkste:

  • TestDaF: De Test Deutsch als Fremdsprache dient als bewijs voor een gevorderd niveau Duits, niveau B2 of C1. Je wordt getest op lees-, spreek-, luister- en schrijfvaardigheid. In Nederland kun je deze test bij het Goethe-Institut in Amsterdam afleggen. Je aanmelden kan via de site van de TestDaF. Deelname aan de test kost 175 euro.

  • Goethe-Zertifikat: Het Goethe-Institut heeft examens waarmee je je niveau van het Duits kunt vastleggen. De examens zijn gerelateerd aan de niveaus van het Europese referentiekader. Het Zertifikat C2, ook wel Großes Deutsches Sprachdiplom genoemd, geeft toegang tot een studie in Duitsland. In Nederland kun je hiervoor terecht in Amsterdam.

  • DSH: De Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang is een test die veel Duitse universiteiten gebruiken om de taalkennis van buitenlandse studenten te beoordelen. Als je bij je aanmelding nog niet hebt kunnen bewijzen dat je het vereiste niveau hebt, moet je na toelating deze toets aan de universiteit doen om definitief met je studie te kunnen beginnen. Een aantal universiteiten biedt ook de mogelijkheid aan dit examen los van een inschrijvingsprocedure voor een opleiding af te leggen.

Een cursus Duits volgen

Als je je Duits met een cursus wilt verbeteren voordat je naar Duitsland gaat, zijn er meerdere mogelijkheden. Voor taalcursussen in Nederland is het Goethe-Institut in Amsterdam een goede optie. Er worden ook een aantal cursussen in Den Haag aangeboden. Het cursusaanbod verschilt maar over het algemeen is er sprake van halfjaarlijkse cursussen van één avond per week en intensieve cursussen die tijdens de zomermaanden worden aangeboden. Hier vind je het complete overzicht van de taalcursussen van het Goethe-Institut. Nederlandse volksuniversiteiten bieden ook cursussen Duits aan, maar meestal niet op het hoge niveau dat nodig is om aan een Duitse universiteit te studeren, en soms bieden ook particuliere docenten cursussen Duits aan.

Een andere mogelijkheid is het volgen van een taalcursus in Duitsland. Interessant zijn in dit opzicht de vaak vakspecifieke cursussen en summer schools van de Deutsche Akademische Austauschdienst oftewel DAAD. Hier vind je meer informatie over het volgen van een zomercursus in Duitsland. Daarnaast zijn er veel particuliere aanbieders van intensieve cursussen met eventueel ook accommodatie in verschillende Duitse steden. De cursussen zijn meestal duurder dan die in Nederland, maar hebben het voordeel dat je de taal in een Duitstalige omgeving leert.  

Op internet zijn er veel gratis mogelijkheden (alvast) je Duits te verbeteren. Een goede website daarvoor is bijvoorbeeld Deutsche Welle, waar je onder andere dagelijks langzaam gesproken nieuws kunt kijken. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Kijk hier voor onze 10 tips om gratis online Duits te leren met tal van links naar websites, apps, blogs, video's en meer.

Gratis taaltest bij Duitslanddesk

Ben je geïnteresseerd in een studie in Duitsland, maar nog onzeker over jouw taalniveau? Je kunt nu bij de Duitslanddesk in Amsterdam gratis de onSET-test doen om een indruk te krijgen van jouw niveau Duits. Lees meer over de taaltest.  

top