Over het Duitsland Alumni Netwerk

Het Duitsland Alumni Netwerk (DAN) / Deutschland Alumni Netzwerk Niederlande (DANN) verbindt personen met Duitslandervaring en biedt daarmee een platform voor studenten en afgestudeerden om kennis uit te wisselen en op te doen. Ben je tijdens je studie bezig geweest met Duits of Duitsland? Heb je bijvoorbeeld in Duitsland gestudeerd of stage gelopen? Of heb je Duits of Duitslandstudies gestudeerd? Word dan lid!

In heel Nederland organiseert DAN verschillende activiteiten. Denk daarbij aan bezoeken aan belangrijke instituten op het gebied van Duits-Nederlandse samenwerking (bijv. de Duits-Nederlandse Handelskamer of de Duitse ambassade), workshops over Duitsland(ervaring) m.b.t. bepaalde disciplines, netwerkactiviteiten, kleinschalige evenementen zoals een Duitstalige Sprachstammtisch, en culturele activiteiten.

Het DAN werd in mei 2019 opgericht op initiatief van de Duitslanddesk (studereninduitsland.nl) van het Duitsland Instituut Amsterdam.

Het bestuur

Het bestuur van het DAN bestaat uit Britt van Dée (voorzitter), Stèphanie Zonneveld (penningmeester), Lieke Rademakers (secretaris) en Ivo van Donselaar (algemeen bestuurslid).

Britt van Dée MA

Britt studeerde Duitse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en de Universität zu Köln. Daarna rondde zij haar masterstudie Duitse taal en cultuur af aan de Universiteit Utrecht en behaalde daar tevens haar eerstegraads lesbevoegdheid voor het schoolvak Duits. Momenteel werkt zij op een middelbare school (havo/vwo) als docente Duits en schrijft als auteur mee aan de lesmethode Neue Kontakte bij Noordhoff Uitgevers. Britt was voor haar baan als docente werkzaam bij het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) als (project)medewerker van de onderwijsafdeling en schreef daar mee aan het Belevingsonderzoek Duits (2017).

Stèphanie Zonneveld BA

Stèphanie heeft Duitse taal en cultuur aan de UvA gestudeerd met een Erasmussemester aan de Universität zu Köln. Ze is op dit moment bezig met haar master Nederland-Duitsland-Studies aan de Radboud Universiteit en de WWU Münster. Bij deze studie ligt haar focus vooral op de Nederlandse en Duitse politiek. Ze hoopt later in deze sector werkzaam te kunnen zijn. Ook is Stèphanie studentambassadeur bij de Duitslanddesk, en gaat ze naar scholen om te vertellen waarom het zo leuk is om in Duitsland te studeren en om praktische zaken uit te leggen.

Lieke Rademakers BA

​Lieke studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur en Duitse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar bachelors was ze actief in onder andere het bestuur van de studievereniging GLTC en de opleidingscommissie DTC. Sinds 2018 is ze bovendien betrokken bij de organisatie van de Zomerschool Klassieke talen op de UvA. Momenteel bereidt ze zich in een onderzoeksmaster Literary Studies (UvA) voor op een verdere academische carrière en daarbij ligt de focus op sociale media en digitale literatuur. In de toekomst hoopt ze haar passies voor wetenschappelijk onderzoek, Duits(land) en organisatorische werkzaamheden te kunnen combineren.

Ivo van Donselaar BA

Na zijn bachelor geschiedenis aan de Universiteit Leiden, volgde Ivo de master Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Zowel zijn bachelor- als masterscriptie hadden betrekking op de Duitse politieke cultuur ten tijde van de Weimar Republiek (1919 - 1933). Daarnaast was Ivo lid van de opleidingscommissie Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij hoopt de komende jaren in Nederland of Duitsland zijn passie voor geschiedenis en Duitsland te kunnen combineren in een promotie-onderzoek dat zich tevens zou richten op de Duitse geschiedenis.

Aanmelden

Via dit formulier kun je lid worden van het Duitsland Alumni Netwerk. Lidmaatschap bedraagt 9 euro per jaar.

Contact

Voor vragen, ideeën en opmerkingen kun je ons bereiken via info@duitsland-alumni.nl.

Bij dringende kwesties kun je telefonisch contact opnemen met de Duitslanddesk: 020-5255041


top