© Thomas Hartmann, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
© Thomas Hartmann, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Verenigingen van Duitsland-alumni en soortgelijke organisaties

Deze lijst bevat een overzicht van Duitsland-specifieke alumniverenigingen in Nederland (en vice versa). Staat jouw vereniging er niet tussen? Stuur ons dan een bericht via duitslanddesk-dia@uva.nl.

Alumniportal Deutschland
DAAD-Alumni
De Kring Vrienden van de Duitse taal en cultuur
DIA-Alumniclub
Holland Alumni network Germany
Humboldt-Club Nederland
Nederlandse Vereniging van PAD-Alumni
Vereniging Alumani
_____________________________________________________________________

Alumniportal Deutschland

Contactpersoon: Jasmin Möller
E-mail-adres: j.moeller@alumniportal-deutschland.org

Iedereen met ervaring in en met Duitsland kan lid worden van het Alumniportal. Heb je gewerkt in Duitsland, er gestudeerd of onderzoek gedaan? Volg je een cursus bij een Duitse instelling? Dan kan het Alumniportal een uitstekende manier zijn om met andere mensen in contact te blijven die je daar hebt leren kennen. Het is bovendien een sociaal netwerk dat mensen van over de hele wereld met elkaar verbindt. Je kunt deelnemen aan vele activiteiten en projecten, informatie krijgen over Duitsland en de taal of in contact komen met interessante bedrijven.

Het Alumniportal is ook toegankelijk voor universiteiten, organisaties en bedrijven die in contact willen komen met Duitsland-alumni. Ruim 1500 bedrijven en organisaties zijn al lid. Op de website zijn ook vacatures te vinden van deze bedrijven. Daarnaast kun je in het ledenbestand zoeken – je vindt er wetenschappers, specialisten en managers, die geïnteresseerd zijn in Duitsland en die meer (willen) weten over de Duitse cultuur en het bedrijfsleven.

Verder kun je zelf een groep beginnen of kun je je aansluiten bij al bestaande groepen. Op de site kunnen daarnaast zogenaamde webinars volgen. Een webinar of web-seminar is een online werkgroep waarbij docenten en deelnemers direct contact met elkaar kunnen hebben. Je kunt ze later ook terugkijken. Organisaties en bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden ook webinars uploaden naar de site.

Het Alumniportal Deutschland Magazine biedt veel informatie over uiteenlopende onderwerpen. Er staan artikelen in over Duitsland, de Duitse taal, wetenschap, studie, duurzaamheid en andere onderwerpen en het bevat oefeningen om je Duits te verbeteren. Er zijn ook blogs te vinden van alumni. Op Alumniportal Deutschland wordt elke week een alumnus uitgelicht die zijn of haar verhaal vertelt. Hiervoor kunnen alumni zich opgeven.

DAAD-Alumni

Contactpersonen: Henk Diephuis
E-mail-adres: phalma@arhc.gsf.nl

‘DAAD’ is een afkorting voor ‘Deutscher Akademischer Austauschdienst'. De DAAD bevordert internationale uitwisseling van studenten en wetenschappers van en naar Duitsland en is daarin vergelijkbaar met de Nederlandse Nuffic. Het is de grootste organisatie in zijn soort, actief op alle vakgebieden in alle landen van de wereld. De DAAD heeft meer dan 160 DAAD-alumniclubs, waaronder ook een in Nederland. De clubs bieden DAAD-Alumni verschillende mogelijkheden tot netwerken. Via het DAAD Online Forum kunnen alumni contact met elkaar opnemen, ervaringen en informatie met elkaar delen, deelnemen aan discussies over bepaalde onderwerpen, stageplekken aanbieden en vinden en meer. In de VIP Gallery van DAAD worden DAAD-alumni van over de hele wereld uitgelicht en hun carrières worden in de spotlights gezet.

De Kring Vrienden van de Duitse taal en cultuur

E-mail-adres: alumni.duits-fgw@uva.nl

De Kring Vrienden van de Duitse taal en cultuur is de alumnikring voor alumni van de opleiding Duits van de Universiteit van Amsterdam en geïnteresseerden in de Duitse taal en cultuur. Alumnikring Vrienden van de Duitse taal en cultuur wil de contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de opleidingen bevorderen en onderhouden. De kring organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten waaronder de lezing tijdens de AUV-dag en de speciale Vriendendag voor kringleden. Alumni en docenten Duits verzorgen tweemaal per jaar een nieuwsbrief met artikelen, recensies en columns. 

DIA-Alumniclub

De DIA-alumniclub verenigt de alumni van het DIA-Stipendium. Met het DIA-stipendium stimuleert het Duitsland Instituut Amsterdam studenten en jonge onderzoekers om ervaring op te doen in Duitsland, het grootste wetenschapsland van Europa. Het DIA-Stipendium bestaat sinds 2013 en wordt gefinancierd door de DAAD en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sindsdien zijn er ook alumni die in deze club gezamenlijke activiteiten en netwerkevenementen organiseren. In juni 2014 vond bij Spui25 in Amsterdam de eerste ‘Dag van de Duitslandalumni’ plaats, in samenwerking met het Alumniportal Deutschland en de Universiteit van Amsterdam.

Bij interesse kan je een mail sturen naar: duitslanddesk-dia@uva.nl

Holland Alumni network Germany

Contactpersoon: Ronald Venn
E-mail-adres: ronald.venn@googlemail.com / info@hollandalumni.de

Het Holland Alumni network is in veel landen gevestigd. Zo zijn er Holland Alumni netwerken in bijvoorbeeld Argentinië, Thailand en Rusland. De netwerken bieden Nederland-alumni van over de hele wereld de kans om zich te verenigen in het land waar ze zich, na hun tijd in Nederland, gevestigd hebben. De Duitsland-tak van dit netwerk is voor iedereen die in Nederland heeft gestudeerd maar die nu in Duitsland woont. Holland Alumni network Germany heeft verschillende zogenaamde chapters, namelijk in Berlijn, München, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt en Bremen. Het netwerk maakt het mogelijk om met andere alumni in Duitsland in contact te komen. De doelen van het netwerk zijn het promoten van het netwerk, het bevorderen van uitwisselingen tussen Nederland en Duitsland, het informeren over mogelijkheden op het gebied van werk, het opzetten van meer chapters in Duitsland en het ondersteunen en aanmoedigen van de activiteiten van Duitse chapters. Je kunt je aanmelden bij het netwerk via deze link.

Humboldt-Club Nederland

Contactpersoon: Christian H. Krijnen
E-mail-adres: c.h.krijnen@vu.nl

De Humboldt-Club Nederland is gelieerd aan de Duitse Alexander von Humboldt Stiftung (AvH). De AvH biedt (jonge) wetenschappers de mogelijkheid om met een beurs onderzoek te doen in Duitsland. Via de Humboldt-Club Nederland onderhouden de Nederlandse Humboldtianen (de alumni van het beurspogramma) het contact onderling, met de AvH en met andere instellingen en organisaties in Nederland die zich richten op Duitsland (waaronder het Goethe Institut). Verder heeft de club een jaarlijkse bijeenkomst waarvoor personen van buitenlandse Humboldt-alumniclubs worden uitgenodigd. Iedereen die AvH-fellow is geweest, wordt automatisch lid; zie ook de informatie op de website.

Om in contact te komen met andere Humboldtianen kun je gebruik maken van het Humboldt Network. Je kunt via dit netwerk reageren op artikelen in de Humboldt Kosmos, het blad van de AvH. In de Reading Room kunt je je eigen artikelen publiceren. Humboldtianen zitten in meer dan 140 landen, en voor hen worden allerlei evenementen en activiteiten georganiseerd. Op de website van de AvH staat een lijst van activiteiten, ook in Nederland.

Nederlandse Vereniging van PAD-Alumni

E-mail-adres: secretaris@padalumni.nl

De Nederlandse Vereniging van PAD-Alumni (NVPA) verenigt oud-deelnemers en begeleiders van het zogenaamde Prämienprogramm. Dit programma voor scholieren uit 5 VWO bestaat sinds 1982 en wil de interesse in Duitsland en in de Duitse taal bevorderen. De scholieren kunnen via het programma in de zomervakantie naar Duitsland om te proeven van de Duitse taal en cultuur en om meer te leren over de economie, politiek en de samenleving. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het Prämienprogramm moeten scholieren een strenge selectie doorlopen.

De Nederlandse Vereniging van PAD-alumni bestaat sinds 2010 en organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst, veelal op de Duitse ambassade in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst geven PAD-alumni en externe gastsprekers lezingen over Nederlands-Duitse thema’s of over hun loopbaan. In het verleden waren onder andere Frits Bolkestein, Jan Peter Balkenende en Wouter Meijer te gast. De dag wordt afgesloten met een borrel. Verder zijn er door de jaren heen verschillende reizen georganiseerd, zoals een Weinreise naar Duitsland, een Euregioweekend in Maastricht en Aken, een verblijf in Münster en een reis naar Dillenburg, geboorteplaats van Willem van Oranje.

Via de website van de vereniging kan het lidmaatschapsformulier van de PAD-Alumni worden gedownload. Verder is het mogelijk om te lid worden van de LinkedIn-community en de Facebook-groep.

Vereniging Alumani

Contactpersoon: Erwin de Vries
E-mail-adres: ek.de.vries@home.nl

Studenten van de studie Duits aan de Rijksuniversiteit Groningen kunnen na hun afstuderen lid worden van alumnivereniging Alumani. De vereniging streeft ernaar de band met de alumni onderling en met de universiteit te onderhouden en verder te ontwikkelen en behartigt de belangen van de leden op cultureel, wetenschappelijk en maatschappelijk gebied. De vereniging heeft een eigen blad, Aluprofile, dat jaarlijks verschijnt en dat gratis is voor de leden. Aluprofile bevat informatie over de afdeling Duits en over culturele en politieke zaken die van belang kunnen zijn voor alumni. Zo nu en dan verschijnen er extra uitgaves, de zogenaamde Aluprofile extra, met informatie en mededelingen van de afdeling Duits. Alumani organiseert regelmatig lezingen en presentaties, filmavonden, culturele uitjes en borrels. Meer informatie over het lidmaatschap is te vinden op de website.


top