Foto: Fabrice Verwater
Foto: Fabrice Verwater

"Ik volg een studie die in Nederland niet bestaat"

Fabrice studeert Construction and Real Estate Management aan de HTW Berlin.

In september 2013 reed ik voor de tweede keer met een busje vol verhuisspullen naar Berlijn. Een déjà vu met een jaar eerder – toen vertrok ik naar Berlijn om daar een Erasmus-semester architectuur te studeren aan de Beuth Fachhochschule für Technik. Duitsland, en met name Berlijn, was mij in deze zes maanden zo goed bevallen dat ik besloot alles op alles op te zetten om na het voltooien van mijn bachelor terug te keren.

Met tegenzin was ik daarom in februari 2013 weer terug in Amsterdam om mijn bachelor-scriptie voor de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam te schrijven. In de avonduren ben ik mij toen al gaan oriënteren op masterprogramma’s in Duitsland, want ik wist van andere studenten dat het een hoop geregel kon zijn.

Omdat mijn Duits nog onvoldoende was om Duitstalig programma te volgen (met name de scriptie zou een probleem worden), zocht ik naar Engelstalige masters. Ik kwam uit bij de tweejarige master ‘Construction and Real Estate Management’ van de Hochschule Technik und Wirtschaft Berlin. De opleiding bleek precies te zijn waar ik naar op zoek was en nu het eerste jaar erop zit ben ik nog steeds enthousiast. In Amsterdam studeerde ik Bouwkunde – een zeer interessante opleiding waar ik vooral op het gebied van bouw- en uitvoeringstechniek veel heb kunnen leren. De masterstudie ConREM bood mij echter de kans de reeds opgedane kennis toe te passen en te verbreden en inzicht te verwerven in het gehele bouwproces, van initiatief tot beheer.

De opleiding heeft een zeer internationale insteek, en dat vertaalde zich ook in de studenten. De opleiding telde dit jaar 44 studenten uit 23 verschillende landen uit alle hoeken van de wereld. Je kunt je voorstellen dat al deze studenten met hun eigen achtergrond een eigen benadering hebben tot het bouwproces – ze bouwen immers totaal anders in Indonesië dan in de Verenigde Staten. Dit internationale aspect maakt de opleiding zo ontzettend dynamisch en interessant; we leren niet alleen van die docenten maar ook van elkaar.

Een groot voordeel als je deze studie in Duitsland volgt, en dan met name in Berlijn, is dat hier zo ontiegelijk veel gebouwd wordt. Het oostelijk deel van de stad loopt nog altijd zichtbaar achter op het westelijke gedeelte – niet alleen qua woningaanbod maar ook qua uiterlijk van de gebouwen. Met name Oost-Berlijn staat vol met Plattenbau. Dat zijn de saaie flatgebouwen (type ‘Bijlmer’) stammend uit het DDR-tijdperk om de ‘gewone burger’ in te huisvesten. Vele van dit soort flats beginnen inmiddels in verval te raken, en door middel van grootschalige renovatieprojecten worden ze weer opgelapt.

Toch staat Berlijn ook vol met prachtige panden en gebouwen van significante historische betekenis. Wanneer je over Unter der Linden fietst, kijk je werkelijk je ogen uit; vrijwel de gehele straat is of wordt momenteel in de oorspronkelijke vooroorlogse straat teruggebracht. Met name de herbouw van het Berliner Stadschloss is een indrukwekkend project.

Ook is er nog veel ruimte voor ontwikkeling in de stad, veel meer dan in de dichtbebouwde Nederlandse steden. De vele zichtbare ogenschijnlijk willekeurige open vlakken in de stad zijn nog altijd stille getuigen van de Tweede Wereldoorlog en van de Berlijnse Muur. Dit grote aanbod van onbebouwde ruimte op centrale plekken biedt ongekende mogelijkheden om de stad verder en op een duurzame manier te ontwikkelen. Kortom: Duitsland is niet alleen vanwege de geschiedenis mateloos interessant, maar ook vanwege haar toekomst.

Een studie in ons buurland is een prachtige en leerzame ervaring. Ik volg momenteel een studie die in Nederland niet bestaat, dit is voor mij daarom een unieke kans om mijzelf te ontwikkelen op het gebied waar mijn interesse ligt. Ondanks alle clichés en vooroordelen vind ik dat Duitsland zeer goed met Nederland te vergelijken is. Het verschil zit hem in de kleine dingen en dat is wat het wonen hier juist zo leuk en interessant maakt. Nederlanders zijn in tegenstelling tot de Duitsers over het algemeen wat opener en extraverter. De master die ik nu volg is van goed niveau en ik vind het prettig dat dat regelmatig mensen uit de praktijk een gastcollege verzorgen. Er is een grote verwevenheid met de praktijk, dat was in Nederland niet altijd het geval.

Omdat ConREM een tweejarig masterprogramma is en is opgezet in samenwerking met de Metropolia University of Applied Sciences in Helsinki vertrek ik straks naar Finland om daar het derde semester te volgen. Vervolgens ben ik van plan om in een maart een intensieve Duitse cursus te volgen in Freiburg om mijn Duits op een gedegen C1 niveau te krijgen. Hierna zal ik mijn masterscriptie in Berlijn gaan schrijven bij een Duits bedrijf. Na het voltooien overweeg ik om nog een tijd hier te blijven werken, wellicht bij een van de prachtige bouwprojecten in de stad.


top