Het DIA-Stipendium in cijfers

Het DIA-Stipendium-programma wordt helaas beëindigd vanaf het kalenderjaar 2022. Het is niet meer mogelijk om een beurs aan te vragen. Het Duitsland Instituut Amsterdam ontwikkelt momenteel nieuwe initiatieven waarbij wij studenten en onderzoekers in Duitsland ondersteunen. Lees hier meer over ons eerste project: het begeleidingsprogramma "Duitsland+".

Hieronder lees je meer over het DIA-Stipendium-programma van 2013 tot 2021. Hier vind je andere beursmogelijkheden voor een verblijf in Duitsland.

-------------------------------------------

Het DIA-Stipendium werd verstrekt van 2013 tot en met 2021: een beurs van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) (beheerd door de Duitslanddesk) bedoeld voor studenten en onderzoekers uit het Nederlands hoger onderwijs die een periode in Duitsland verblijven voor hun studie of onderzoek. Het DIA-Stipendium-programma werd financieel mogelijk gemaakt door de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). In het kader van het DIA-Stipendium is een totaalbedrag van 1.076.301 euro toegekend aan 460 studenten en (aanstaande) promovendi in 18 verschillende rondes. Hieronder vind je de cijfers rondom de aanvragen en toekenningen van het DIA-Stipendium van de afgelopen acht jaar. Benieuwd naar hoe onze DIA-Stipendiaten hun verblijf in Duitsland hebben beleefd? Bekijk de infographic.

Aanvragen en toekenningen

Hieronder vind je een grafische weergave van het aantal aanvragen en toekenningen van het DIA-Stipendium. Het aantal aanvragen voor een Wintersemester (WiSe) ligt bijna altijd hoger dan dat voor een Sommersemester (SoSe). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de indeling van veel Nederlandse studies, waarbij er vaker ruimte is voor een buitenlandsemester in de winter. Daarnaast vragen studenten die voor een gehele master naar Duitsland gaan vaak een DIA-Stipendium aan voor het wintersemester (als hun studie start). Het aantal toekenningen per ronde is afhankelijk van de op dat moment beschikbare middelen vanuit de twee geldschieters van het DIA-Stipendium. In het zomersemester van 2020 moest een groot gedeelte van de stipendiaten hun verblijf annuleren in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Vervolgens waren er voor het wintersemester 2020/2021 en het zomersemester 2021 door de coronamaatregelen beduidend minder aanvragen dan de jaren daarvoor. Het aantal aanvragen voor het wintersemester 2021/2022 was met 128 weer op het oude niveau.

Herkomst en bestemming van ontvangers van het DIA-Stipendium

Op de onderstaande kaart is te zien in welke provincie de Nederlandse onderwijsinstellingen van de ontvangers van het DIA-Stipendium zich bevinden. De meeste ontvangers studeerden in Noord-Holland (125), Zuid-Holland (95) en Gelderland (76). De meest voorkomende steden waren Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Groningen en Leiden.

De veruit populairste bestemming voor ontvangers van het DIA-Stipendium is Berlijn, zoals op onderstaande kaart te zien is. Maar liefst 147 studenten en promovendi vertrokken naar deze Duitse deelstaat. Daarna volgen op grote afstand pas Noordrijn-Westfalen (90), Baden-Württemberg (65) en Beieren (57). In totaal werden 60 verschillende Duitse steden en alle 16 deelstaten bezocht met een DIA-Stipendium.

Hieronder een overzicht van de meeste populaire Duitse Universitäten en Fachhochschulen voor ontvangers van het DIA-Stipendium. Het is niet verrassend dat ook in dit overzicht onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Berlijn vaak voorkomen. Daarnaast zijn de universiteitein in Münster en München populair. Instellingen in Berlijn zijn rood aangegeven, Noordrijn-Westfalen groen, Baden-Württemberg paars en Beieren blauw. Instellingen in de overige deelstaten zijn met geel aangegeven.

Eigenschappen van ontvangers van het DIA-Stipendium

De gemiddelde leeftijd van de ontvangers (op het moment van aanvragen) is 22,6 jaar. Zoals in onderstaande grafiek "Leeftijd" te zien is, vallen de meeste ontvangers (34 procent) in de leeftijdscategorie 22-23 jaar oud. 83 procent van de ontvangers was jonger dan 25 jaar. 

De wetenschapsgebieden waarmee DIA-stipendiaten zich bezig houden, zijn zeer divers. Klik hieronder op "Wetenschapsgebied" voor een grafisch overzicht verdeeld in vier categorieën:

  • geesteswetenschappen zoals taal- en cultuurstudies, geschiedenis en filosofie;
  • natuurwetenschappen zoals natuurkunde, biologie en technische studies zoals werktuigbouwkunde;
  • sociale wetenschappen zoals economie, communicatie en psychologie;
  • kunstopleidingen; zoals een studie aan een conservatorium of aan een kunstacademie


Het DIA-Stipendium werd toegekend aan Nederlandse studenten met verschillende studievormen: HBO, WO (bachelor en master) en (aanstaande) promovendi. Klik hieronder op "Studievorm" voor een grafisch overzicht. Zoals in het rood gemarkeerde gedeelte te zien is, was het grootste gedeelte van de ontvangers van het DIA-Stipendium (44 procent) bezig met een masterstudie aan de universiteit. 

De verhouding man-vrouw onder ontvangers van het DIA-Stipendium, is vrijwel gelijk, met iets meer vrouwen (57 procent) dan mannen, zoals in onderstaande grafiek onder "Geslacht" te zien is.


top