Technische Universität Berlin, hoofdgebouw © TU Berlin/Dahl
Technische Universität Berlin, hoofdgebouw © TU Berlin/Dahl

MSc Innovation and Entrepreneurship

Universiteit Twente / Technische Universität Berlin

De master Business Administration aan de Universiteit Twente heeft een career track Innovative Entrepreneurship. Je specialiseert je dan in de organisatorische en managementaspecten van innovatie. Om hier nog verder in te gaan bestaat de mogelijkheid om een double degree te verwerven, die wordt aangeboden in samenwerking met de Technische Universität Berlin. Je studeert dan twee jaar in plaats van één en gaat in het tweede en derde semester naar Berlijn. Vervolgens schrijf je in het laatste semester in Twente je scriptie onder begeleiding van een hoogleraar van de Universiteit Twente en een hoogleraar van de TU Berlin. Beide universiteiten participeren in het European Institute for Technology & Innovation Management (EITIM). De TU Berlin werkt bovendien samen met Duitse technologische bedrijven en biedt zo een goede verbinding tussen theorie en praktijk. De twee diploma’s die je uiteindelijk krijgt zijn een MSc Business Administration van de Universiteit Twente en een MSc Innovation Management and Entrepreneurship van de TU Berlijn.

Aanmelding

Om je aan te melden voor de double degree moet je eerst zijn toegelaten tot de master Business Administration aan de Universiteit Twente. Vervolgens kun je je opgeven voor de double degree. Het aantal plekken is beperkt, dus er vindt een selectie plaats. Hiervoor moet je onder andere een motivatiebrief schrijven en een CV opsturen. De double degree kan ook vanuit Berlijn worden begonnen. In dat geval moet je je eerst daar voor de master aanmelden en vindt daar de selectie voor de double degree plaats. De gehele opleiding is in het Engels en studenten moeten een Engelse taaltoets, de TOEFL-test, afleggen om aangenomen te worden.

 

Ervaring: “De opleiding in Berlijn was meer op de praktijk gericht dan in Twente” 

Waarom heb je voor de double degree gekozen?

Ik heb voor deze double degree-opleiding gekozen, omdat ik graag wilde promoveren. De Universiteit Twente was op dat moment bezig om van deze master een onderzoeksmaster te maken. Hierdoor zou ik bij een aanvraag voor financiering voor mijn promotieonderzoek meer kans maken. Ik heb dus puur voor de status van de opleiding gekozen, en niet zozeer vanwege de inhoud of Berlijn. Daarbij was het natuurlijk wel een geweldige kans om naar Berlijn te gaan, maar ik had ook best naar een andere wereldstad gewild.

Zag je er tegenop om naar Duitsland te gaan?

Nee, absoluut niet. Ik moet zeggen dat ik daar ook niet bij stil heb gestaan. Het scheelde wellicht dat mijn vriend met dezelfde studie al een half jaar eerder was begonnen. Ik ben in dat half jaar een aantal keer bij hem op bezoek geweest. Daardoor heb ik voorzichtig met het land kennis kunnen maken, zonder daar direct te wonen. Het voelde toen al gelijk goed eigenlijk.

Hoe goed was je Duits en heb je er nog aan moeten werken voordat je daarheen ging?

De opleiding was in het Engels, dus in die zin hoefde ik niets aan mijn Duits te doen. Ook de studenten van de opleiding kwamen uit alle delen van de wereld, daar volstond Engels dus. Ik moest eigenlijk alleen in de supermarkt Duits spreken. Ik heb dan ook bewust niets aan mijn Duits gedaan. Vooral ook omdat ik weet dat ik geen talenwonder ben.

Hoe zag de studie in Berlijn er precies uit en verschilde dat met de studie in Twente?

Ik heb in Berlijn Innovation Management and Entrepreneurship gestudeerd. De vakken waren echter vooral gericht op innovatie en wat minder op ondernemerschap. De opleiding in Berlijn was meer op de praktijk gericht in vergelijking met Twente. Er werd op een goede manier een link gelegd tussen de theorie die binnen de bedrijfskunde belangrijk is en de daadwerkelijke toepassingen daarvan in de praktijk. Ook werd er meer aandacht besteed aan het geven van presentaties – dat komt heel goed van pas in je latere carrière, zeker in mijn studierichting. 

Hoe was het contact met Duitse hoogleraren?

Op de universiteit waren de hiërarchische structuren duidelijker zichtbaar dan in Nederland. De hoogleraren, degene met een eigen leerstoel, gaven zelf meestal maar een deel van de colleges. Het overgrote deel van de colleges werd gedaan door promovendi. Zij waren vaak ontzettend enthousiast, benaderbaar en konden goed presenteren.

Hoe waren je ervaringen met het Berlijnse studentenleven?

Geweldig, ik heb het als zeer bruisend ervaren. We hadden een ontzettend leuke groep met studenten waarmee tal van activiteiten werden ondernomen: bbq’en aan de Spree of in het park, vele Duitse verjaardagsfeestjes (bring your own food & booze), clubbing, Oud & Nieuw vieren etc.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Inmiddels ben ik bezig met promoveren in Twente. Mijn onderzoek gaat over innovatie binnen kleine organisaties. Ik ga daar met name kijken wat het effect is van diversiteit en asymmetrie van samenwerkingspartners op de innovatieprestatie die zo’n klein bedrijf kan leveren. Specifiek houdt dat in dat ik ga onderzoeken wat het effect is van de hoeveelheid verschillende types samenwerkingspartners (commercieel, overheid, non-profit) en grotere organisaties in termen van impact. Ik doe dat onderzoek binnen een Europees gefinancierd project, genaamd PCDIAB. Dit project ontwikkelt een kunstmatige alvleesklier voor mensen met diabetes. De spin in dit project en uitvinder van dit systeem is een klein bedrijf genaamd Inreda Diabetic.

Hoe ben je aan deze promotieplek gekomen?

Via mijn begeleider Dr. Ariane von Raesfeld-Meijer van de Universiteit Twente. Ik ben twee jaar geleden bij haar begonnen als student-assistent en vervolgens ben ik op dit project afgestudeerd. Op deze manier ben ik er als het ware ingerold. Dat klinkt makkelijker dan het daadwerkelijk was, aangezien de financiering van het project nogal wat voeten in de aarde had. Mijn begeleider heeft namelijk lang moeten lobbyen om de financiering van het project rond te krijgen. Maar uiteindelijk is het gelukt.


top