Foto: Pleun Leijten (studeerde in Münster)
Foto: Pleun Leijten (studeerde in Münster)

Master Nederland-Duitsland-Studies

Radboud Universiteit Nijmegen / Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Als je in de Nederlands-Duitse betrekkingen geïnteresseerd bent, is dit de master voor jou. De twee landen hebben intensieve contacten en hechte banden met elkaar, maar er zijn ook veel verschillen. Wat die verschillen zijn en hoe je ermee omgaat, leer je tijdens deze tweejarige master. In een gemengde groep met Nederlanders en Duitsers studeer je eerst een jaar in Nijmegen en vervolgens een jaar in Münster. Zo leer je beide landen kennen, zowel door je medestudenten en docenten als door de omgeving waarin je studeert. Door de interdisciplinaire benadering komen verschillende onderwerpen zoals taal, cultuur, politiek, geschiedenis maar ook economie en recht aan bod. De studie is open voor studenten uit verschillende bachelors. Door middel van je keuze van een scriptieonderwerp, een verplichte stage en presentaties kun je bovendien zelf je eigen inhoudelijke focus bepalen.

Studenten van de master Nederland-Duitslandstudies krijgen met hun afstuderen een joint degree die door de twee universiteiten gezamenlijk wordt verstrekt, wat de kansen op zowel de Nederlandse als de Duitse arbeidsmarkt vergroot.

 

De master is opgebouwd uit de volgende vakken of modules:

  1. Politik und Wirtschaft
  2. Interkulturalität und Kommunikation
  3. Sprachpraxis I
  4. Wirtschaft und Recht
  5. Geschichte und Politik
  6. Kulturgeschichte und Kulturtransfer
  7. Betriebskommunikation
  8. Sprachpraxis 2
  9. Praxismodul (stage)
  10. Abschlussmodul (scriptie)

Aanmelding

Iedereen die een bachelor in een relevant vak heeft, kan zich voor deze master aanmelden. Studenten Duits, geschiedenis, politicologie, economie en rechten komen sowieso in aanmerking voor een plek. Studenten met een andere vooropleiding moeten eventueel een schakelprogramma volgen voor ze kunnen beginnen. De master Nederland-Duitslandstudies doet aan selectie aan de poort. Er zijn twee selectierondes, een schriftelijke ronde en een toelatingsgesprek.

Voor de eerste, schriftelijke ronde moeten kandidaten een overzicht van hun studieresultaten tijdens de vooropleiding insturen, evenals een motivatiebrief, een cv, bewijs van voldoende kennis van het Duits en andere documenten die voor de toelating relevant kunnen zijn. Op basis van deze eerste selectieronde worden de kandidaten met het juiste profiel voor een sollicitatiegesprek in Nijmegen of Münster uitgenodigd. Hierbij wordt de inhoudelijke kennis, de taalkennis en de motivatie van de kandidaat besproken. Uiteindelijk maakt een commissie op basis van beide selectierondes een definitieve keuze.

 

Ervaring: “Twee duimen omhoog voor deze studie”

Interview met Esther Brandsma, die in het wintersemester 2013/2014 in Münster studeerde.

Waarom heb je voor deze studie gekozen?

Ik ben altijd gefascineerd geweest door Duitsland. Wat mij met name intrigeert, is de vaak nog bestaande onwetendheid van Nederlanders en Duitsers over elkaars doen en laten. Ondanks dat we veel op elkaar lijken, zijn er toch grote verschillen. Misschien kan ik met de kennis die ik met deze studie vergaar een stukje van deze onwetendheid aan beide kanten wegnemen.

Wat is volgens jou het belangrijkste verschil tussen Nederlandse en Duitse studenten?

Dat Nederlandse studenten een andere instelling hebben dan Duitse. Nederlanders kunnen makkelijker een studieplaats krijgen bij de opleiding en universiteit die hun voorkeur heeft, vergeleken met de Duitse studenten. In Duitsland heb je veel meer NC-studies en moet je harder werken om überhaupt ergens binnen te komen. En vervolgens moet je keihard blijven werken om weer in aanmerking te komen voor een master. Dat besef is sterk aanwezig bij Duitse studenten. In dat opzicht hebben de Nederlandse studenten het makkelijker en dus vaker een wat gemakzuchtigere instelling wat betreft de studie.

Voordat je aan deze master begon heb je Duitse taal en cultuur gestudeerd. Waarom heb je hiervoor gekozen?

Ik had altijd al wat met talen. Ik twijfelde vooraf tussen Engels en Duits en op een gegeven moment moest ik een keuze maken. Dan ga je denken: wat kan ik en wat vind ik leuk? Aangezien de meeste mensen voor Engels kiezen, besloot ik voor Duits te kiezen en zo is het balletje in die richting gaan rollen.

Was de bachelor Duitse taal & cultuur een meerwaarde als vooropleiding voor deze master?

Mijn bachelor en mijn voorgaande ervaring in Duitsland en Nederland waren ontzettend nuttig bij deze master. Kennis van de Duitse taal is niet alleen een vereiste om toegelaten te worden tot de master, maar het is ook ontzettend handig om zowel Nederlands als Duits goed onder de knie te hebben, omdat tijdens de studie vaak van je verwacht wordt dat je snel kunt schakelen tussen de talen en ook in staat bent in beide talen je verhaal te doen of papers te schrijven. Natuurlijk zijn vooropleidingen zoals Geschiedenis, Politicologie of Bedrijfskunde ook ontzettend handig omdat je die kennis ook inhoudelijk erg goed kunt toepassen en verdiepen. Taal vind je echter in alle vakken terug, niet alleen in de taalvakken, en dat is duidelijk een pre.

Merk je verschillen tussen het onderwijs in Münster en in Nijmegen?

Er is nauwelijks verschil. Je studeert met een vaste groep van vijftien mensen, met wie je zowel in Nijmegen als Münster zit. Bovendien reizen veel van de docenten heen en weer tussen Nijmegen en Münster, dus op die manier zie je steeds dezelfde gezichten. De meeste oprichters van het programma zitten echter in Münster. Daar zit je in een speciaal studiecentrum dat zich op Nederland richt – Haus der Niederlande –, en in Nijmegen maakt het onderdeel uit van het grote geheel van de Radboud Universiteit. Münster is specifieker op het vakgebied gericht en dat merk je.

Wat vind je van de studie en waar ligt je interesse binnen de studie?

Twee duimen omhoog voor deze studie! De opleiding is kwalitatief erg goed en bovendien heel breed. Het gaat over geschiedenis, taal, cultuur, politiek etc. en je kunt daarbij zelf bepalen waar de  Schwerpunkt van je opleiding ligt. Die van mij ligt bij politiek. Ik heb een tijdje in Berlijn gewerkt bij Otto Fricke van de FDP in de Bondsdag, maar dat baantje is nu voorbij, aangezien de FDP niet meer in de Bondsdag zit. Het was leuk om voor hem te werken. Hij had grote belangstelling voor Nederland en ik voor Duitsland, dus dat sloot goed aan bij het werk. Het thema ‘economie’ wordt trouwens wat minder in de studie aangesproken en is geen duidelijk zwaartepunt in de studie. We hebben slechts één college over de geschiedenis van de economische samenwerking tussen Duitsland en Nederland gehad. Ik weet wel dat er in de toekomst plannen zijn om dit thema meer aandacht te geven.

Hoe beviel het leven in Münster?

Münster is een hele mooie en gezellige stad. Er zijn ontzettend veel activiteiten, leuke cafés en uitgaansgelegenheden. In de mensa kun je ’s middags en ’s avonds warm eten, er worden door de universiteit diverse sportcursussen aangeboden en de stad op zich is met de Aasee en de oude (’s avonds erg mooi verlichte) binnenstad gewoon ontzettend mooi. Als ik zelf iets leuks ging doen met vrienden in Münster, gingen we vaak naar SpecOps, een café voor en door studenten. Het is er erg gezellig, je kunt er spelletjes doen en lezingen volgen. Het handige aan Münster is dat je overal op de fiets heen kunt. Dit vervoermiddel is in Münster even populair als in Nederland. De stad heeft ook overal fietspaden en is dus erg op fietsers gericht. In het weekend lopen er veel toeristen uit Nederland rond – de stad is op toerisme uit Nederland ingesteld.

Blijf je voorlopig nog in Duitsland?

Ja, ik woon ondertussen weer in Berlijn, waar ik onderzoek voor mijn masterscriptie doe en waar nog veel vrienden van mij wonen. In Berlijn voel ik me echt thuis. Maar het kan zijn dat ook dat gevoel een keer overgaat en ik ergens anders heen ga. Het is wat dat betreft niet alleen Berlijn waar ik verliefd op ben, het is echt Duitsland in zijn geheel.


top