© RWTH Aachen, foto: Peter Winandy
© RWTH Aachen, foto: Peter Winandy

Beurzen voor een volledige studie

Duitsland kent een aantal stichtingen, verbonden aan politieke partijen, kerken of vakbonden, die studiebeurzen verstrekken aan studenten die zich maatschappelijk engageren en affiniteit hebben met de politieke missie of levensbeschouwing die de stichting uitdraagt. Om in aanmerking te komen voor een beurs moet je bovendien goede cijfers halen. De aanvraag wordt in de regel gedaan kort nadat je met je studie bent begonnen. De hoogte van de beurs is vaak inkomensafhankelijk, met daarbovenop nog een vast bedrag als Büchergeld. Behalve studiebeurzen van stichtingen met een maatschappelijke signatuur is er ook nog een aantal andere organisaties die ook beurzen verstrekken. Daarnaast kun je voor een beurs van 750 euro per maand voor een volledige masterstudie terecht bij de DAAD. Lees hier meer over de DAAD-beurs voor masterstudenten. Daarnaast kun je via de Beursopener van WilWeg, een initiatief van Nuffic, of in deze database van de DAAD zoeken naar meer beurzen en fondsen om jouw buitenlandervaring in Duitsland mogelijk te maken.

Levensbeschouwelijke stichtingen

Stipendium des Evangelischen Studienwerks Viligst

Deze studiebeurs voor de gehele duur van de studie staat open voor leden van een protestants kerkgenootschap.

Grundförderung des Cusanuswerks

Dit is de stichting van de Duitse katholieke kerk en is dus alleen voor katholieken bedoeld. De beurs is voor de gehele duur van de studie en kan alleen worden aangevraagd wanneer je nog tenminste vijf semesters reguliere studieduur voor je hebt.

Grundförderung des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks

Dit is een joodse organisatie die studiebeurzen verstrekt aan joodse studenten die in de joodse gemeenschap of anderszins maatschappelijk actief zijn.

Grundförderung des Avicenna-Studienwerks

Dit is de jongste van de levensbeschouwelijke stichtingen. De beurs is bedoeld voor islamitische studenten met een EU-nationaliteit.

Stichtingen van politieke partijen

Ausländische Studienforderung der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit

Deze aan de liberale partij FDP verbonden stichting vergeeft jaarlijks rond de 50 beurzen aan buitenlandse studenten. Om voor deze beurs in aanmerking te komen, geldt dat je moet kunnen aantonen maatschappelijk actief te zijn een affiniteit te hebben met het liberale gedachtengoed.

Grundförderung für Ausländer/innen der Friedrich Ebert Stiftung

Dit is de stichting gelieerd aan de sociaaldemocratische partij SPD. Voor buitenlanders zijn jaarlijks zo’n 40 beurzen beschikbaar, waarbij de focus echter ligt op studenten uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa.

Studienstipendium der Heinrich Böll Stiftung

Deze stichting is verbonden met de Duitse Groenen. Niet-Duitsers komen alleen voor een masterstudie in aanmerking voor een beurs.

Ausländerförderung der Konrad Adenauer Stiftung

De Konrad Adenauer Stiftung staat ideologisch dicht bij de christendemokratische partij CDU. De studiebeurs voor buitenlanders is alleen bedoeld voor studenten in de masterfase. De stichting verwacht in principe dat stipendiaten na hun studie weer naar hun thuisland terugkeren.

Studienstipedium der Rosa Luxemburg Stiftung

Deze stichting is verbonden aan de partij Die Linke. Er is zowel een stipendiumprogramma voor Duitsers als voor buitenlanders, maar EU-burgers kunnen voor beide in aanmerking komen.

Overige Duitse beursprogramma's

Studienstipendium des Studienförderwerks Klaus Murmann der Stiftung der Deutschen Wirtschaft

De Stiftung der Deutschen Wirtschaft is een stichting die wordt gedragen door bedrijven en verschillen werkgeversorganisaties. Ook Nederlanders kunnen deze beurs aanvragen als ze in Duitsland willen studeren. Als je vanuit Duitsland voor een uitwisseling naar een ander buitenland gaat, kun je nog een aanvullende toelage krijgen.

Deutschlandstipendium

Het Deutschlandstipendium is een samenwerkingsverband van de Duitse nationale overheid, de Duitse universiteiten en particuliere sponsoren. Stipendiaten krijgen 300 euro per maand, waarvan de helft door de overheid, de andere helft door de universiteit en particuliere sponsoren wordt gefinancierd. De aanvraag loopt via je Duitse hogeronderwijsinstelling.

Stipendien für ausländische Studierende in Bayern

De deelstaat Beieren stelt studiebeurzen ter beschikking voor buitenlandse studenten die aan een Beierse universiteit of Fachhochschule studeren. De beurs kan worden aangevraagd via het bureau internationalisering van de Duitse hogeronderwijsinstelling waar je studeert. De beurs is in principe voor een semester of jaar, maar kan tot drie jaar worden verlengd.

Max Weber-Programm des Freistaats Bayern

Dit beurzenprogramma van de deelstaat Beieren is bedoeld voor hoogbegaafde studenten aan Beierse onderwijsinstellingen en is open voor alle EU-burgers. Het programma loopt via de Studienstiftung des deutschen Volkes, maar staat los van het normale studiebeurzenprogramma van deze organisatie.

Hochschulen in Hamburg: Leistungsstipendien in Hamburg

Wanneer je aan een van de openbare universiteiten of hogescholen in Hamburg studeert, stelt de deelstaat Hamburg studiebeurzen voor één jaar beschikbaar aan excellente buitenlandse studenten. Ontvangers van de studiebeurs moeten zich als tegenprestatie inzetten voor de internationalisering van de Hamburgse onderwijsinstellingen.

Nederlandse beurzen

VSBfonds Beurzen

Het VSBfonds heeft beurzen beschikbaar voor studenten die in Nederland al een bachelor of master hebben voltooid en daarna in het buitenland een vervolgstudie of –onderzoek willen doen.

Prins Bernard Cultuurfondsbeurzen

Ben je net klaar met je masterstudie aan de universiteit of bachelor aan de hogeschool en wil je in het buitenland een vervolgopleiding of –onderzoek doen? Dan kun je in aanmerking komen voor een beurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds.


top