Beurzen van de DAAD

De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) verstrekt jaarlijks studiebeurzen aan Nederlandse studenten en onderzoekers voor het volgen van een master of het doen van onderzoek in Duitsland. Hierbij gaat het om zogenaamde culturele verdragsbeurzen. De deadlines zijn al vroeg: meestal op 1 december het jaar vóór het jaar waarin je begint met de studie of het onderzoek. Voor de selectie van de beursstudenten zijn de studieresultaten en de motivatie om naar Duitsland te gaan het belangrijkste. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende beurzen van de DAAD.

 

Wat doet de DAAD?

De activiteiten van de Deutsche Akademische Austauschdienst.

DAAD-studiebeurs voor masterstudenten

Beurzen voor (een deel van) je masterstudie in Duitsland.

DAAD-beurs voor zomercursus in Duitsland

DAAD-beurs voor zomercursus in Duitsland

DAAD-beurzen voor promovendi en jonge onderzoekers

Beurzen voor een onderzoekverblijf van max. een jaar in Duitsland.

Overige beurzen van de DAAD

Kijk hier voor studie- en onderzoeksbeurzen voor een specifieke doelgroep.


top