Het DIA-Stipendium van de Duitslanddesk

Het DIA-Stipendium-programma is helaas beëindigd in 2022. In het kader van dit nationale programma konden studenten en (jonge) onderzoekers van 2013 tot en met 2021 een anvraag doen voor een beurs. Het is helaas niet meer mogelijk om een beurs aan te vragen. Het Duitsland Instituut Amsterdam ontwikkelt momenteel nieuwe initiatieven waarbij we studenten en onderzoekers in Duitsland ondersteunen. Lees hier meer over ons eerste project: het begeleidingsprogramma "Duitsland+"

Hieronder lees je meer over het DIA-Stipendium-programma van 2013 tot 2021. Hier vind je andere beursmogelijkheden voor een verblijf in Duitsland. 

Infographic: Evaluatie DIA-Stipendiaten

Dit vonden ontvangers van het DIA-Stipendium over hun verblijf.

Alumni

Studenten en promovendi die het DIA-Stipendium hebben ontvangen.

Actie #GeleerdinDuitsland

DIA-Stipendiaten delen woorden en uitdrukkingen die zij leerden in Duitsland.


top