Wie wij zijn

De Duitslanddesk heeft momenteel de volgende medewerkers:

Britta Bendieck is hoofd Duitslanddesk en Mobiliteit bij het DIA. Ze studeerde Biologie aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster/Duitsland en Duitse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens promoveerde ze aan de UvA over de rol van kunstenaar Armando in de Duits-Nederlandse cultuurtransfer. Ze was eerder onder meer werkzaam als docente Duits en trainer interculturele communicatie bij het Goethe-Institut en aan de Hogeschool Inholland. Als hoofd van de Duitslanddesk is ze onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van mobiliteitsonderzoek. Naast haar werkzaamheden voor het DIA is Bendieck tevens docente bij de opleiding Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam. 

Henning Radke is werkzaam als DAAD-Lektor bij het Duitsland Instituut Amsterdam en is van huis uit taalwetenschapper. Aan de Freie Universität Berlin volgde hij na zijn dubbele bachelor Neerlandistiek en Communicatiewetenschap de master ‘Sprachen Europas: Strukuren und Verwendung’, met als focus Nederlands en Creoolse talen. Zijn belangstelling richt zich onder meer op tweedetaalverwerving, op taalcontact en op onderzoek naar zustertalen zoals Nederlands en Duits. Hij heeft werkervaring op cultureel en academisch gebied in vier landen opgedaan: Duitsland, Nederland, Zuid-Afrika en Suriname. Tijdens zijn verblijven in het buitenland heeft hij zich bezig gehouden met de organisatie van culturele projecten, het beheer van studiebeurzen en het geven van Duits als vreemde taal. Hij was onder meer werkzaam bij de afdeling Duits van de Universiteit van Kaapstad, het bureau internationalisering van de Freie Universität Berlin en het Goethe-Institut Amsterdam. Bij de Duitslanddesk is Henning Radke dé expert wat betreft studeren in Duitsland; hij verstrekt informatie over studiebeurzen en -programma’s, organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en geeft presentaties tijdens buitenlandmanifestaties. Hij verzorgt daarnaast colleges aan de Universiteit van Amsterdam, met nadruk op Duits als vreemde taal en de Nederlands-Duitse culturele betrekkingen.

Marieke Hökberg is communicatiemedewerker bij de Duitslanddesk. Ze houdt zich bezig met de online communicatie, het ontwikkelen van informatiemateriaal, het geven en organiseren van voorlichtingen, het beantwoorden van individuele vragen en het beheer en de promotie van het DIA-Stipendium. Marieke heeft Communicatiewetenschap en Duitse taal en cultuur gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In haar tweede jaar heeft zij een half jaar Geschlechterstudien aan de Humboldt-Universität in Berlijn gedaan en kan dus uit eigen ervaring vertellen hoe het is om als Nederlander in Duitsland te studeren. Tijdens haar studie was zij actief binnen verschillende organisaties, zoals studievereniging Sowieso en tijdschrift Zeitgeist. Daarna was zij werkzaam bij de afdeling Voorlichtingsbijeenkomsten en Congressen van Bureau Communicatie van de Universiteit van Amsterdam. Naast de Duitslanddesk werkt Marieke momenteel gedeeltelijk als communicatiemedewerker voor de afdeling Onderwijs van het Duitsland Instituut, de Actiegroep Duits en de bachelor Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Verena Wagner is DAAD-taalassistente. Bij de Duitslanddesk  houdt zij zich bezig met de digitale taaltest OnSeT voor studenten en scholieren en werkt ze mee met voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast geeft zij onderwijs bij de afdeling Duits aan de Universiteit van Amsterdam. Verena heeft Sprache und Kommunikation en Deutsch als Fremdsprache aan de Philipps-Universität in Marburg gestudeert en in haar derde jaar een semester aan de Rijksuniversiteit Groningen gedaan. Tijdens haar studies heeft zij enkele stages in het onderwijs gelopen, waaronder bij de Goethe-Institut in Frankfurt am Main, en meegewerkt aan diverse projecten voor een taalkundige en interkulturele uitwisseling met internationale studenten. Daarnaast heeft zij Duitse les gegeven aan promovendi bij het talencentrum van de universiteit en alfabetiseringscursussen voor vluchtelingen verzorgd aan de volksuniversiteit.

De Duitslanddesk werd daarnaast ondersteund door de volgende stagiairs, vrijwilligers en projectmedewerkers:

 • Neal Voorsluijs (huidige stagiaire)
 • Casper Bouwmeester (huidige stagiaire)
 • Lily Voge
 • Eline Hakvoort 
 • Jop van Ravenhorst
 • Karin Kosters 
 • Lars Olthof
 • Lena Franz
 • Ida Saladin 
 • Esther van Oorschot 
 • Heert de Vries 
 • Alicia Suiker 
 • Thomas Reijerkerk 
 • Nikki Ruiken
 • Romy van Stigt
 • Sander Weenink
 • Björn Breij
 • Sanne Vrijhoeven
 • Tajna Langeveld
 • Stijn Kox
 • Jordy Steijn
 • Mathijs Eskes
 • Caroline Duits
 • Judith te Boome
 • Jet Krantz
 • Thera Piening


top