Beurzen van de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) verstrekt jaarlijks studiebeurzen aan Nederlandse studenten en onderzoekers voor het volgen van een master of het doen van onderzoek in Duitsland. Hierbij gaat het om zogenaamde culturele verdragsbeurzen. De deadlines zijn al vroeg: meestal op 1 december het jaar vóór het jaar waarin je begint met de studie of het onderzoek. Voor de selectie van de beursstudenten zijn de studieresultaten en de motivatie om naar Duitsland te gaan het belangrijkste. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende beurzen van de DAAD.


top