Hoe kan ik het DIA-Stipendium aanvragen?

DIA-Stipendiaat Danny in Hamburg

Deadlines voor aanvragen

Studenten en onderzoekers kunnen twee keer per jaar een aanvraag doen voor het DIA-Stipendium van 2.000 tot 2.112 euro voor een verblijf in Duitsland. De eerstvolgende deadline voor de beurs is op 1 december 2021 voor studie- of onderzoeksverblijf in Duitsland in het zomersemester 2022. Je kunt een aanvraag doen voor deze ronde indien je verblijf in Duitsland start in de periode tussen januari en juli 2021.

De deadline voor het wintersemester 2021/2022 was op 1 juli 2021. Het is niet meer mogelijk voor die ronde een aanvraag te doen. 

Toekenningen worden binnen uiterlijk drie maanden na de deadline van indiening bekend gemaakt.

Hoe dien ik een aanvraag in voor het DIA-Stipendium?

Zorg eerst dat je de voorwaarden voor het DIA-Stipendium en de checklist (hieronder) zorgvuldig leest. Een aanvraag kan in het Nederlands en Duits worden ingediend, kijk goed op de checklists hieronder welke onderdelen in welke taal moeten worden aangeleverd. Het wordt aangemoedigd jouw motivatiebrief in het Duits te schrijven, ook hier lees je meer over in de checklists hieronder.

De aanvraagprocedure is als volgt:

  1. Vul het online registratieformulier volledig in (de link wordt ca. zes weken voor de deadline hier beschikbaar gemaakt)
  2. Stuur een aanvraagdossier in de vorm van één pdf-bestand naar het e-mailadres van de Duitslanddesk, dia-stipendium@uva.nl

Het aanvraagdossier bevat de volgende onderdelen:

  • Een volledig ingevuld titelblad (het document wordt ca. zes weken voor de deadline hier beschikbaar gemaakt);
  • Een Nederlands- of Duitstalige motivatiebrief van maximaal 500 woorden waarin het doel van het verblijf en de verbreding en verdieping voor de studie/onderzoek door het verblijf in Duitsland wordt omschreven;
  • Een aanbevelingsbrief van een hoogleraar of docent van een Nederlandse onderwijsinstelling;
  • Een cv (we adviseren hier sterk om een privé e-mailadres aan te geven);
  • Een Nederlands- of Duitstalig concreet en haalbaar studie- of onderzoeksplan met inhoudelijke toelichting en uitleg waarom je deze keuzes hebt gemaakt. Let op: het kopiëren van de officiële beschrijving van de vakken of een kopie van een learning agreement is dus niet voldoende! Dit is een belangrijk onderdeel: besteed hier aandacht aan;
  • Kopieën van actuele cijferlijsten en eventueel diploma’s van een voltooide bachelor- of masteropleiding;
  • Een schriftelijke bevestiging van toelating van de betreffende Duitse onderwijs- of onderzoeksinstelling. Indien je die nog niet hebt ontvangen, voeg een bewijs toe dat je concrete stappen hebt ondernemen voor het realiseren van jouw verblijf (bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging van jouw registratieformulier of een e-mail van een medewerker van de Duitse onderwijs- of onderzoeksinstelling);
  • Eventuele extra documenten die de aanvrager relevant acht voor de selectieprocedure.

Geef dit pdf-bestand de volgende naam:

Achternaam_Voornaam_Tussenvoegsel_Aanvraag_DIAStipendium_2022_Zomersemester.pdf
(dus bijvoorbeeld Dijk_Robin_van_Aanvraag_DIAStipendium_2022_Zomersemester.pdf).

Indien je een goede reden hebt waarom je een onderdeel niet op tijd kunt aanleveren, zet dit dan onderaan het titelblad. De selectieprocedure gaat echter direct na de deadline van start en als een incompleet dossier niet aangevuld wordt voordat het behandeld wordt, wordt het uitgesloten.

Checklists en meestgemaakte fouten

Bekijk vóórdat je een aanvraag indient eerst zorgvuldig de checklists met alle details over de hierboven beschreven documenten: 

Let op: die zijn de checklists voor het wintersemester 2021/2022. Kijk ca. zes weken voor de deadline op deze pagina voor de geupdate versie.

Bekijk als aanvulling ook onze video over de vijf meestgemaakte fouten bij het aanvragen van een studiebeurs:


Toelichting op de selectieprocedure

Het Duitsland Instituut Amsterdam stelt twee keer per jaar een beperkt aantal beurzen beschikbaar. Voor de toekenning van de beurzen is een wetenschappelijke selectiecommissie ingesteld. De individuele motivatie is het primaire criterium voor toekenning in combinatie met het studieplan. Dit zijn dus allebei belangrijke onderdelen van het aanvraagdossier. Daarnaast kijkt de commissie met bijzondere aandacht naar eventuele extracurriculaire activiteiten zoals vrijwilligerswerk, bestuurswerk, cursussen, studiereizen en eventuele professionele ervaring. Ten slotte worden de studieresultaten en de aanbevelingsbrief meegenomen in de beoordeling.

In de voorwaarden en de bovenstaande checklist vind je veel details over waar de selectiecommissie precies op let tijdens de selectieprocedure.

Wil je een indruk krijgen hoeveel aanvragen en toekenningen er in het verleden waren voor het DIA-Stipendium? Bekijk alle gegevens over de DIA-Stipendiaten van de afgelopen rondes op onze pagina Het DIA-Stipendium in cijfers. Op de pagina Alumni kun je meer lezen over de studenten en onderzoekers die het DIA-Stipendium in het verleden hebben ontvangen.

Voordelige taalcursus voor aanvragers

Alle aanvragers van het DIA-Stipendium voor het wintersemester 2021/2022 kunnen gebruik maken van twee aanbiedingen van taalcursussen Duits van het Goethe-Institut Amsterdam in samenwerking met de Duitslanddesk:

Blended learning-cursus “Studeren in Duitsland”

Alle aanvragers van het DIA-Stipendium kunnen deelnemen aan deze taalcursus met de focus op studeren in Duitsland, speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. Samen met andere studenten en onderzoekers die op het punt staan te vertrekken naar Duitsland kom je op zes zaterdagen  bij elkaar en ga je onder begeleiding van een taalcursus-docent van het Goethe-Institut Amsterdam intensief aan de slag met Duitse taal in contexten die je zou kunnen tegenkomen in Duitsland. Denk aan het vinden van een kamer, het aanspreken van andere studenten en docenten, het dagelijks leven in Duitsland etc. De nadruk ligt op het (durven) spreken in het Duits en in mindere mate op grammatica en woordjes leren. In eerste instantie kom je met de anders cursisten en de docente bij elkaar in het Goethe-Institut Amsterdam. Later, als jullie naar Duitsland zijn vertrokken, zijn de bijeenkomsten digitaal. De bijeenkomsten zijn elke twee weken in de periode 21 augustus tot 30 oktober. In de tussenliggende dagen wordt volgens het blended learning principe geoefend met online opdrachten en houd je contact met elkaar via digitale kanalen. De kosten bedragen 110 euro. Bij het aanvragen van het DIA-Stipendium kun je in het registratieformulier aangeven dat je interesse hebt. De Duitslanddesk neemt vervolgens contact met je op via e-mail.

Korting op reguliere intensieve cursus Duits

Deelname aan een reguliere intensieve taalcursus Duits van het Goethe-Institut Amsterdam in de periode 16 t/m 27 augustus met 15% korting. Lees meer over deze intensieve cursussen Duits bij het Goethe-Institut Amsterdam. Indien je gebruik wilt maken van deze aanbieding, stuur een e-mail naar dia-stipendium@uva.nl

Opslag van persoonlijke gegevens

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Is aan jou het DIA-Stipendium toegekend, dan bewaart het DIA jouw gegevens conform de geldende wettelijke richtlijnen (AVG). In het geval van een afwijzing van een aanvraag voor het DIA-Stipendium bewaart het DIA de persoonlijke gegevens van een aanvrager maximaal één jaar. Dit omdat een latere toekenning toch nog mogelijk kan zijn, bijvoorbeeld bij een annulering van het verblijf van een andere stipendiaat. Tevens dient het DIA inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan haar subsidiegevers na een jaar. Hiervoor zijn deze gegevens van belang. Daarna worden alle persoonlijke gegevens verwijderd/vernietigd. Geanonimiseerde data kunnen langer worden gebruikt voor statistische doeleinden. Je hebt het recht jouw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of (in bepaalde gevallen) voortijdig te laten verwijderen/vernietigen.

Vragen

Voor vragen over het DIA-Stipendium kun je per e-mail contact opnemen: dia-stipendium@uva.nl of kom naar ons digitale spreekuur: elke woensdag en vrijdag van 15 tot 16 uur. 


top