Hoe kan ik het DIA-Stipendium aanvragen?

DIA-Stipendiaat Danny in Hamburg

Deadlines

De eerstvolgende deadline voor het DIA-Stipendium is op 1 december 2020, voor studie- of onderzoeksverblijf in Duitsland in het zomersemester 2021. 

De deadline voor het wintersemester 2020/2021 was op 1 augustus 2020. Het is niet meer mogelijk voor die ronde een aanvraag te doen. De deadline voor het wintersemester 2021/2022 is op 1 juli 2021. 

Toekenningen worden binnen uiterlijk drie maanden na de deadline van indiening bekend gemaakt.

Aanvraagprocedure

Zorg eerst dat je de voorwaarden voor het DIA-Stipendium en de checklist (hieronder) zorgvuldig leest. Een aanvraag kan in het Nederlands en Duits worden ingediend, kijk goed op de checklists hieronder welke onderdelen in welke taal moeten worden aangeleverd. Het wordt aangemoedigd jouw motivatiebrief in het Duits te schrijven, ook hier lees je meer over in de checklists hieronder.

Je dient een aanvraag in voor het DIA-Stipendium door:

1. Het online registratieformulier volledig in te vullen.

2. Een aanvraagdossier in de vorm van één pdf-bestand op te sturen naar het e-mailadres van de Duitslanddesk, dia-stipendium@uva.nl, met de volgende onderdelen:

  • Een volledig ingevuld titelblad (pdf);
  • Een Nederlands- of Duitstalige motivatiebrief van maximaal 500 woorden waarin het doel van het verblijf en de verbreding en verdieping voor de studie/onderzoek door het verblijf in Duitsland wordt omschreven;
  • Een aanbevelingsbrief van een hoogleraar of docent van een Nederlandse onderwijsinstelling;
  • Een cv (voeg hierbij het best een privé e-mailadres toe);
  • Een Nederlands- of Duitstalig concreet en haalbaar studie- of onderzoeksplan met inhoudelijke toelichting en uitleg waarom je deze keuzes hebt gemaakt (let op: het kopiëren van de officiële beschrijving van de vakken of een kopie van een learning agreement is dus niet voldoende!);
  • Kopieën van actuele cijferlijsten en eventueel diploma’s van een voltooide bachelor- of masteropleiding;
  • Een schriftelijke bevestiging van toelating van de betreffende Duitse onderwijs- of onderzoeksinstelling. Indien je die nog niet hebt ontvangen, voeg een bewijs toe dat je concrete stappen hebt ondernemen voor het realiseren van jouw verblijf (bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging van jouw registratieformulier of een e-mail van een medewerker van de Duitse onderwijs- of onderzoeksinstelling);
  • Eventuele extra documenten die de aanvrager relevant acht voor de selectieprocedure.

Geef dit pdf-bestand de volgende naam:
Achternaam_Voornaam_Tussenvoegsel_Aanvraag_DIAStipendium_2021_Zomersemester.pdf
(dus bijvoorbeeld Dijk_Robin_van_Aanvraag_DIAStipendium_2021_Zomersemester.pdf).

Checklists en meestgemaakte fouten

Bekijk vóórdat je een aanvraag indient eerst zorgvuldig de checklists met alle details over de hierboven beschreven documenten: de checklist voor studenten (pdf) of de checklist voor (aanstaande) promovendi (pdf). Bekijk als aanvulling ook even onze video over de vijf meestgemaakte fouten bij het aanvragen van een studiebeurs.

Toelichting op de selectieprocedure

Het Duitsland Instituut Amsterdam stelt twee keer per jaar een beperkt aantal beurzen beschikbaar. Voor de toekenning van de beurzen is een wetenschappelijke selectiecommissie ingesteld. Naast voorgaande studieprestaties is ook de individuele motivatie een belangrijk criterium voor toekenning. Verder wordt gekeken naar het studieplan (en in hoeverre dit aansluit bij de motivatie) en eventuele extracurriculaire activiteiten zoals vrijwilligerswerk, bestuurswerk, cursussen, studiereizen en eventuele professionele ervaring. In de voorwaarden en de bovenstaande checklist vind je veel details over waar de selectiecommissie precies op let tijdens de selectieprocedure.

Wil je een indruk krijgen hoeveel aanvragen en toekenningen er in het verleden waren voor het DIA-Stipendium? Bekijk alle gegevens over de DIA-Stipendiaten van de afgelopen rondes op onze pagina Het DIA-Stipendium in cijfers. Op de pagina Alumni kun je meer lezen over de studenten en onderzoekers die het DIA-Stipendium in het verleden hebben ontvangen.

Opslag van persoonlijke gegevens

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Is aan jou het DIA-Stipendium toegekend, dan bewaart het DIA jouw gegevens conform de geldende wettelijke richtlijnen (AVG). In het geval van een afwijzing van een aanvraag voor het DIA-Stipendium bewaart het DIA de persoonlijke gegevens van een aanvrager maximaal één jaar. Dit omdat een latere toekenning toch nog mogelijk kan zijn, bijvoorbeeld bij een annulering van het verblijf van een andere stipendiaat. Tevens dient het DIA inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan haar subsidiegevers na een jaar. Hiervoor zijn deze gegevens van belang. Daarna worden alle persoonlijke gegevens verwijderd/vernietigd. Geanonimiseerde data kunnen langer worden gebruikt voor statistische doeleinden. Je hebt het recht jouw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of (in bepaalde gevallen) voortijdig te laten verwijderen/vernietigen.

Vragen

Voor vragen over het DIA-Stipendium kun je per e-mail contact opnemen: dia-stipendium@uva.nl


top