Hoe kan ik het DIA-Stipendium aanvragen?

DIA-Stipendiaat Danny in Hamburg

Deadlines

De eerstvolgende deadline voor het DIA-Stipendium is op 1 december 2018, voor studie- of onderzoeksverblijf in Duitsland in het zomersemester 2019.

De deadline voor het wintersemester 2018/2019 was op 1 juli 2018. Het is niet mogelijk om nog een aanvraag te doen voor deze ronde. Toekenningen worden binnen uiterlijk drie maanden na de deadline bekend gemaakt.

Aanvraagprocedure

Zorg eerst dat je de voorwaarden voor het DIA-Stipendium zorgvuldig leest. Een aanvraag kan in het Nederlands en Duits worden ingediend, kijk goed op de checklists hieronder welke onderdelen in welke taal moeten worden aangeleverd. Het wordt aangemoedigd jouw motivatiebrief in het Duits te schrijven, ook hier lees je meer over in de checklists hieronder.

Je dient een aanvraag in voor het DIA-Stipendium door:

1. Het online registratieformulier volledig in te vullen (de link is vanaf zes weken voor de deadline beschikbaar)

2. Een aanvraagdossier in de vorm van één pdf-bestand op te sturen naar het e-mailadres van de Duitslanddesk, dia-stipendium@uva.nl, met de volgende onderdelen:

  • Een volledig ingevuld titelblad (pdf);
  • Een Nederlands- of Duitstalige motivatiebrief van maximaal 500 woorden waarin het doel van het verblijf en de verbreding en verdieping voor de studie/onderzoek door het verblijf in Duitsland wordt omschreven;
  • Een aanbevelingsbrief van een hoogleraar of docent(e) van een Nederlandse onderwijsinstelling;
  • Een cv;
  • Een Nederlands- of Duitstalig concreet en haalbaar studie- of onderzoeksplan met inhoudelijke toelichting en uitleg waarom je deze keuzes hebt gemaakt;
  • Kopieën van actuele cijferlijsten en eventueel diploma’s;
  • Een schriftelijke bevestiging van toelating van de betreffende Duitse onderwijs- of onderzoeksinstelling. Indien je die nog niet hebt ontvangen, voeg een bewijs toe dat je concrete stappen hebt ondernemen voor het realiseren van jouw verblijf (bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging van jouw registratieformulier);
  • Eventuele extra documenten die de aanvrager relevant acht voor de selectieprocedure.

Geef dit pdf-bestand de volgende naam:
Achternaam_Voornaam_Tussenvoegsel_Aanvraag_DIAStipendium_2019_Zomersemester.pdf
(dus bijvoorbeeld Dijk_Renee_van_Aanvraag_DIAStipendium_2019_Zomersemester.pdf).

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Bekijk vóórdat je een aanvraag indient eerst zorgvuldig de checklist voor studenten of de checklist voor (aanstaande) promovendi met alle details over de hierboven beschreven documenten.

LET OP: Alle documenten worden zes weken voor de deadline geupdate, check tegen die tijd dus opnieuw deze website voor de laatste informatie.

Opslag van persoonlijke gegevens

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Is aan jou het DIA-Stipendium toegekend, dan bewaart het DIA jouw gegevens conform de geldende wettelijke richtlijnen (AVG). In het geval van een afwijzing van een aanvraag voor het DIA-Stipendium bewaart het DIA de persoonlijke gegevens van een aanvrager maximaal één jaar. Dit omdat een latere toekenning toch nog mogelijk kan zijn. Tevens dient het DIA inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan haar subsidiegevers na een jaar. Hiervoor zijn deze gegevens van belang. Daarna worden alle persoonlijke gegevens verwijderd/vernietigd. Geanonimiseerde data kunnen langer worden gebruikt voor statistische doeleinden. Je hebt het recht jouw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of (in bepaalde gevallen) voortijdig te laten verwijderen/vernietigen.

Toelichting op de selectieprocedure

Het Duitsland Instituut Amsterdam stelt twee keer per jaar een beperkt aantal beurzen beschikbaar. Voor de toekenning van de beurzen is een wetenschappelijke selectiecommissie ingesteld. Naast voorgaande studieprestaties is ook de individuele motivatie een belangrijk criterium voor toekenning. Verder wordt gekeken naar het studieplan en eventuele extra-curriculaire activiteiten zoals vrijwilligerswerk, bestuurswerk, cursussen, studiereizen en eventuele professionele ervaring. In de voorwaarden en de bovenstaande checklist vind je veel details over waar de selectiecommissie precies op let tijdens de selectieprocedure.

Wil je een indruk krijgen hoeveel aanvragen en toekenningen er in het verleden waren voor het DIA-Stipendium? Bekijk alle gegevens over de DIA-Stipendiaten van de afgelopen rondes op onze pagina Het DIA-Stipendium in cijfers. Op de pagina Alumni kun je meer lezen over de studenten en onderzoekers die het DIA-Stipendium in het verleden hebben ontvangen.

Taalcursus

Sinds 2015 biedt de Duitslanddesk, in samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam, twee keer per jaar een voordelige taalcursus aan, speciaal gericht op studenten met Duitslandplannen. Bij jouw aanvraag voor het DIA-Stipendium kun je aangeven of je deel wilt nemen aan deze cursus en gebruik wilt maken van de DIA-korting. Je betaalt dan slechts 350 euro in plaats van 450 euro voor reguliere deelnemers. De volgende taalcursus vindt plaats van 20 t/m 31 augustus 2018 (4 lesuren per dag). De cursus is bedoeld voor studenten met taalniveau Duits B1/B2 en wordt gegeven in Amsterdam. Lees meer over deze taalcursus op de website van het Goethe-Institut.

Vragen

Voor vragen over het DIA-Stipendium kun je per e-mail contact opnemen: dia-stipendium@uva.nl


top