Hoe kan ik het DIA-Stipendium aanvragen?

DIA-Stipendiaat Danny Wagemans tijdens zijn verblijf in Hamburg


Deadlines

De eerstvolgende deadline voor het DIA-Stipendium is voor studie- of onderzoeksverblijf in Duitsland in het wintersemester 2018/2019 is op 1 juli 2018.

De deadline voor het zomersemester 2019 is op 1 december 2018. De deadline voor het zomersemester 2018 was op 1 december 2017. Het is niet mogelijk om nog een aanvraag te doen voor deze ronde. De toekenningen worden binnen uiterlijk drie maanden na de deadline bekend gemaakt.

Aanvraagprocedure

Zorg eerst dat je de voorwaarden voor het DIA-Stipendium zorgvuldig leest. Een aanvraag kan in het Nederlands en Duits worden ingediend, kijk goed op de checklists hieronder welke onderdelen in welke taal moeten worden aangeleverd. Het wordt aangemoedigd jouw motivatiebrief in het Duits te schrijven.

Je dient een aanvraag in voor het DIA-Stipendium door:

1. Het online registratieformulier volledig in te vullen (de link vind je ca. 6 weken voor de deadline hier)

2. Een aanvraagdossier in de vorm van één pdf-bestand op te sturen naar dia-stipendium@uva.nl, met de volgende onderdelen:

  • Een volledig ingevuld titelblad (de link vind je ca. 6 weken voor de deadline hier);
  • Een motivatiebrief van maximaal 500 woorden waarin het doel van het verblijf en de verbreding en verdieping voor de studie/onderzoek door het verblijf in Duitsland wordt omschreven;
  • Een aanbevelingsbrief van een hoogleraar of docent(e) van een Nederlandse onderwijsinstelling;
  • Een cv;
  • Een concreet en haalbaar studie- of onderzoeksplan;
  • Kopieën van actuele cijferlijsten en eventueel diploma’s;
  • Een schriftelijke bevestiging van toelating van de betreffende Duitse onderwijs- of onderzoeksinstelling;
  • Eventuele extra documenten die de aanvrager relevant acht voor de selectieprocedure.

Geef dit pdf-bestand de volgende naam:
Achternaam_Voornaam_Tussenvoegsel_Aanvraag_DIAStipendium_2018_Wintersemester.pdf
(dus bijvoorbeeld Dijk_Renee_van_Aanvraag_DIAStipendium_2018_Wintersemester.pdf).

LET OP: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Bekijk vóórdat je een aanvraag indient eerst zorgvuldig de checklist voor studenten of de checklist voor (aanstaande) promovendi met alle details over de hierboven beschreven documenten. De nieuwe checklists voor het wintersemester 2018/2019 vind je ca. 6 weken voor de deadline hier.

Toelichting op de selectieprocedure

Het Duitsland Instituut Amsterdam stelt twee keer per jaar een beperkt aantal beurzen beschikbaar. Voor de toekenning van de beurzen is een wetenschappelijke selectiecommissie ingesteld. Naast voorgaande studieprestaties is ook de individuele motivatie een belangrijk criterium voor toekenning. Verder wordt gekeken naar het studieplan en eventuele extra-curriculaire activiteiten zoals vrijwilligerswerk, bestuurswerk, cursussen, studiereizen en eventuele professionele ervaring. In de voorwaarden en de bovenstaande checklist vind je veel details over waar de selectiecommissie precies op let tijdens de selectieprocedure.

Wil je een indruk krijgen hoeveel aanvragen en toekenningen er in het verleden waren voor het DIA-Stipendium? Bekijk alle gegevens over de DIA-Stipendiaten van de afgelopen rondes op onze pagina Het DIA-Stipendium in cijfers.

Voor wie is het DIA-Stipendium bedoeld?

Hier lees je alles over de doelgroep van het DIA-Stipendium, inclusief de volledige voorwaarden.

Taalcursus

Sinds 2015 biedt de Duitslanddesk, in samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam, twee keer per jaar een voordelige taalcursus aan voor aanvragers van het DIA-Stipendium. De volgende taalcursus vindt van 19 t/m 23 februari 2018 plaats. Bij jouw aanvraag voor het DIA-Stipendium kun je aangeven of je deel wilt nemen aan deze cursus. Lees hier meer over de taalcursus voor aanvragers van het DIA-Stipendium.

Vragen

Voor vragen over het DIA-Stipendium kun je per e-mail contact opnemen: dia-stipendium@uva.nl


top