Foto: Danny Wagemans (studeerde in Hamburg)
Foto: Danny Wagemans (studeerde in Hamburg)

Hoe kan ik het DIA-Stipendium aanvragen?

Programma beëindigd

Het DIA-Stipendium-programma is helaas beëindigd in 2022. In het kader van dit nationale programma konden studenten en (jonge) onderzoekers van 2013 tot en met 2021 een aanvraag doen voor een beurs. Het is helaas niet meer mogelijk om een beurs aan te vragen. Het Duitsland Instituut Amsterdam ontwikkelt momenteel nieuwe initiatieven waarbij wij studenten en onderzoekers in Duitsland ondersteunen. Lees hier meer over ons eerste project: het begeleidingsprogramma "Duitsland+".

Hier vind je andere beursmogelijkheden voor een verblijf in Duitsland. 

 

Na afloop van het verblijf in Duitsland

Na terugkomst uit Duitsland ben je van harte uitgenodigd lid te worden van het Duitsland Alumni Netwerk van de Duitslanddesk. Deze organisati ebestaat uit studenten en onderzoekers met Duitsland-ervaring die regelmatig evene,enten organiseren om met elkaar in contact te komen en met het Nederlands-Duitse netwerk van de Duitslanddesk. 

Bij toekenning van het DIA-Stipendium ben je welkom deel te nemen aan het DIA-Graduiertenkolleg. Tijdens deze "Kollegs" gaan inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland in discussie over actuele onderwerpen over het moderne Duitsland. Zo krijg je de gelegenheid jouw in Duitsland opgedane kennis te delen en te verbreden. De organisatie van het Graduiertenkolleg is altijd op zoek naar inspirerende initiatieven en sprekers: eigen input van ed deelnemers is zeer gewenst. 

Als stipendiaat krijg je na afloop van de studieperiode bovendien de kans jouw ervaringen te delen in het kader van het studentenambassadeursprogramma, waarbij je scholieren en studenten in scholen en onderwijsinstellingen in Nederland vertelt over jouw tijd in Duitsland. Het DIA stelt hier een kleine vergoeding tegenover per bezoek. 

 

Opslag van persoonlijke gegevens

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Is aan jou het DIA-Stipendium toegekend, dan bewaart het DIA jouw gegevens conform de geldende wettelijke richtlijnen (AVG). In het geval van een afwijzing van een aanvraag voor het DIA-Stipendium bewaart het DIA de persoonlijke gegevens van een aanvrager maximaal één jaar. Dit omdat een latere toekenning toch nog mogelijk kan zijn, bijvoorbeeld bij een annulering van het verblijf van een andere stipendiaat. Tevens dient het DIA inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan haar subsidiegevers na een jaar. Hiervoor zijn deze gegevens van belang. Daarna worden alle persoonlijke gegevens verwijderd/vernietigd. Geanonimiseerde data kunnen langer worden gebruikt voor statistische doeleinden. Je hebt het recht jouw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of (in bepaalde gevallen) voortijdig te laten verwijderen/vernietigen.


top