DAAD-beurzen voor promovendi en jonge onderzoekers in Duitsland

© Universität Heidelberg

De DAAD verstrekt twee verschillende beurzen voor Nederlandse promovendi en (jonge) wetenschappers die een periode in Duitsland verblijven voor hun onderzoek. Het gaat hierbij om twee zogenaamde culturele verdragsbeurzen:

  • Forschungsstipendien - Jahresstipendien für Doktoranden. Deze beurs geldt voor een verblijf van 7 tot 12 maanden in verband met een onderzoeksproject of opleidingsplannen aan een Duitse universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling in overeenstemming met een Duitse begeleider. Deze studiebeurs bestaat uit een bijdrage van 861 euro per maand voor afgestudeerden en 1.200 euro per maand voor promovendi. Daarnaast kan voorzien worden in een onkostenvergoeding voor zorg-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, een bijdrage in de reiskosten (indien van toepassing) en een eenmalige onderzoekssubsidie. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een maandelijkse huurkostenbijdrage, maandelijkse toeslagen voor meereizende familieleden en een bijdrage voor Duitse taalverwerving ter voorbereiding van je verblijf te ontvangen. Let op! De deadline is al op 1 december voor begin van het onderzoek in Duitsland in september/oktober van het daarop volgende jaar. Meer informatie over deze beurs vind je in de database van de DAAD.
  • Forschungsstipendien - Kurzstipendien. Deze beurs geldt voor een kortlopend onderzoeksverblijf door een promovendi en jonge onderzoekers van niet-Duitse onderwijs- of onderzoeksinstelling. De duur van het verblijf is 1 tot maximaal 6 maanden in verband met een onderzoeksproject of opleidingsplannen aan een Duitse universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling in overeenstemming met een Duitse begeleider. Deze studiebeurs bestaat uit een bijdrage van 861 euro per maand voor afgestudeerden en 1.200 euro per maand voor promovendi. Daarnaast kan voorzien worden in een onkostenvergoeding voor zorg-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering en een bijdrage in de reiskosten.De deadline is op 1 april voor begin van het onderzoek in Duitsland vanaf augustus en 31 augustus voor begin van het onderzoek in Duitsland vanaf februari het jaar daarop. Meer informatie over deze beurs vind je in de database van de DAAD.

Aanmelden

De aanmelding voor deze twee onderzoeksbeurzen van de DAAD loopt via de Nederlandse organisatie Nuffic. Op de WilWeg-website, een initiatief van Nuffic, vind je relevante informatie over de onderzoeksbeurzen, waaronder informatie over de aanmeldingsprocedure. Naast een aanmeldingsformulier moet je nog een aantal andere documenten meesturen. Welke precies kan per aanvraag verschillen, maar een CV, een uitgebreide beschrijving van de studie- en onderzoeksplannen voor je verblijf in Duitsland en één of twee referentiebrieven van universitaire docenten zijn bijna altijd vereist. Bij vragen kun je direct contact opnemen met de contactpersoon voor deze studiebeurs: Louis Helstone, cv@nuffic.nl.

In verband met de beperkingen rondom het coronavirus is het in sommige gevallen niet mogelijk een actueel certificaat van je taalniveau te behalen of een referentiebrief van een docent te verkrijgen. In dat geval is het niet nodig om die voor de deadline aan te leveren en kan een verklaring van het ontbreken hiervan en een eigen inschatting van je taalniveau volgens het Europees Referentiekader voldoende zijn.

Actuele informatie omtrent de coronamaatregelen vind je op de website van de DAAD.

Speciale DAAD-beurzen voor onderzoekers

De DAAD verstrekt ook beurzen voor een geheel promotietraject tot drie jaar (in bijzondere gevallen vier jaar) via het "Graduate School Scholarship Programme". De aanvraagprocedure verloopt in dat geval anders: de PhD-kandidaat wordt door de betreffende Graduate School genomineerd en voorgedragen aan de DAAD. Lees meer over het Graduate School Scholarship Programme van de DAAD.

Naast bovenstaande onderzoeksbeurzen zou je als promovendus en/of onderzoeker ook in aanmerking kunnen komen voor een DAAD-beurs voor een onderzoeksverblijf in het kader van een Joint PhD Program, een verblijf voor als universiteitsdocent/wetenschapper, en een speciale beurs voor wetenschappers die al eerder een DAAD-beurs hebben gekregen. Kijk hiervoor op onze pagina over overige DAAD-beurzen

Meer informatie

Bovenstaande informatie vind je ook op ons informatieblad van DAAD-beurzen voor Nederlanders 2020 (pdf). Handig om uit te printen!

Heb je interesse? Kijk dan voor de officiële voorwaarden (beschikbaar in het Duits en Engels) altijd eerst in de Stipendiendatenbank van de DAAD - hier vind je ook alle overige beurzen van de DAAD voor Nederlanders.

De inhoud van deze pagina is een vertaling door de medewerkers van de DIA Duitslanddesk. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De originele Duitse en Engelse versies van de DAAD zijn geldig. 


top