Overige beurzen van de DAAD

Hier vind je alle beurzen van de DAAD voor een specifieke doelgroep zoals universiteitsdocenten, studenten architectuur, beelden kunst, film, muziek of theater en wetenschappers die in het verleden al een DAAD-beurs hebben ontvangen. Kijk op onze andere pagina’s voor de algemene studiebeurzen voor masterstudenten (alle studierichtingen), onderzoeksbeurzen voor promovendi en jonge onderzoekers en beurzen voor een zomercursus van de DAAD.

Beurzen voor specifieke studierichtingen

  • "Studienstipendien - Master-/Aufbaustudium im Fachbereich Architektur" 
  • "Studienstipendien - Master-/Aufbaustudium im Fachbereich der Darstellenden Kunst"
  • "Studienstipendien - Master-/Aufbaustudium im Fachbereich Musik
  • "Studienstipendien - Master-/Aufbaustudium in den Fachbereichen Bildende Kunst, Design, Visuelle Kommunikation und Film" 

Deze beurzen zijn bedoeld voor kandidaten die een eerste graad behaald hebben in de hierboven genoemde vakgebieden: architectuur, beeldende kunst, design/visuele communicatie, film, muziek of toneel- en danskunst.

De beurs wordt verstrekt voor het volgen van een postgraduale opleiding met afsluitend diploma of een vervolgopleiding zonder afsluitend diploma in Duitsland. Afhankelijk van de duur van het gekozen studieprogramma of het studieproject kan de beurs verstrekt worden voor 10 tot 24 maanden.

De beurs bedraagt 850 euro per maand, een onkostenvergoeding voor zorgverzekering, (indien van toepassing) een bijdrage in de reiskosten, eenmalige onderzoekssubsidie. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een bijdrage aan het collegegeld (max. 500 euro per semester), maandelijkse huurkostenbijdrage, maandelijkse toeslagen voor meereizende familieleden en een bijdrage voor Duitse taalverwerving ter voorbereiding van het verblijf te ontvangen.

De deadline voor deze beurzen varieert van 30 september tot 30 november. Meer informatie over deze beurs vind je in de database van de DAAD.

Speciale beurzen voor onderzoekers

  • “Forschungsstipendien - Bi-national betreute Promotionen / Cotutelle”. Deze beurs is voor een onderzoeksverblijf in het kader van een Joint PhD Program. Promovendi en afgestudeerden met promotietoezegging (“Promotionszulassung”) komen hiervoor in aanmerking voor een onderzoeksverblijf aan een Duitse universiteit voor het schrijven van een doctoraatsproefschrift, dat binationaal begeleid en uitgevoerd wordt. De beurs geldt voor maximaal 2 jaar in totaal (meerdere kortere verblijven zijn mogelijk). De beurs bedraagt 1.200 euro per maand, een onkostenvergoeding voor zorgverzekering, (indien van toepassing) een bijdrage in de reiskosten. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een maandelijkse huurkostenbijdrage, maandelijkse toeslagen voor meereizende familieleden en een bijdrage voor Duitse taalverwerving ter voorbereiding van het verblijf te ontvangen. De deadline voor deze beurs is op 1 december. Meer informatie over deze beurs vind je in de database van de DAAD.
  • “Forschungsauftenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler”. Deze beurs is bedoeld voor een onderzoeksverblijf voor universiteitsdocenten en wetenschappers, gewoonlijk gepromoveerd, die werkzaam zullen zijn aan een universiteit of niet-universitaire onderzoeksinstelling in Duitsland. De beurs geldt voor een verblijf van één tot drie maanden en bedraagt 2.000 euro voor assistenten, assistent-hoogleraren en docenten en 2.150 euro voor hoogleraren. Indien van toepassing kan ook een bijdrage in de reiskosten worden verstrekt. De deadline voor deze beurs is op 1 aprilMeer informatie over deze beurs vind je in de database van de DAAD.
  • “Wiedereinladung für ehemalige Stipendiaten”. Deze beurs is beschikbaar voor voormalige beursalen van de DAAD-beurs om het contact met Duitsland in stand te houden. Voormalig ontvangers van een onderzoeks- of studiebeurs van de DAAD van zes maanden of langer en voormalige DDR-beursontvangers die minstens één jaar in Duitsland gestudeerd hebben komen hiervoor in aanmerking bij het uitvoeren van een onderzoek- of werkproject aan een door de overheid erkende universiteit of niet-universitaire onderzoeksinstelling in Duitsland. Daarnaast kan het ook gaan om een werkverblijf o aan een Duitse instelling voor economie, bestuur, cultuur of media voor voormalige beursontvangers die buiten de wetenschapsdomeinen werkzaam zijn. De beurs geldt voor een verblijf van één tot drie maanden en bedraagt 2.000 euro voor assistenten, assistent-hoogleraren en docenten en 2.150 euro voor hoogleraren. Indien van toepassing kan ook een bijdrage in de reiskosten worden ontvangen. De deadline voor deze beurs is op 1 aprilMeer informatie over deze beurs vind je in de database van de DAAD.

Meer informatie

Bovenstaande informatie vind je ook in ons overzicht van DAAD-beurzen voor Nederlanders 2019 (pdf). Handig om uit te printen!

Heb je interesse? Kijk dan voor de officiële voorwaarden (beschikbaar in het Duits en Engels) altijd eerst in de Stipendiendatenbank van de DAAD - hier vind je ook alle overige beurzen van de DAAD voor Nederlanders.

De inhoud van deze pagina is een vertaling door de medewerkers van de DIA Duitslanddesk. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De originele Duitse en Engelse versies van de DAAD zijn geldig. 


top